Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12
Temel Fizyoloji ve Sinir Sistem Fizyolojisi
(FİZ515)
5 - - - - 4 5 - - - - 4
İlişkili ders sayısı / 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
İlişki ağırlığı 500004500004
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir