Program Hakkında Bilgi

"Fizyoloji Tezli Yüksek Lisans" programı, insan vücudunun normal çalışma mekanizmalarını sistematik yaklaşımla inceleyen bir programdır. Bu program çerçevesinde, öncelikle hücre-doku düzeyinde işleyiş irdelenip sistemlerin çalışma mekanizmaları teorik ve pratik yaklaşımla incelenir. Sistemlerin etkileşimleri ve sonuçta sağlıklı bir insanın nasıl hayatına devam ettiği bilgileri bu eğitimle kazandırılır. Bu çerçevede uygulamalı eğitimler ile doğru bilgiye ulaşabilme yeteneği, laboratuarda araştırma kültürü ve bağımsız araştırma yapabilme yetkinliği kazandırılır. Programdan başarı ile mezun olanlar, akademik hayatlarına doktora eğitimi ile devam edebilmekle beraber kurum veya şirket AR-GE departmanlarında çalışabilmekte, ön lisans programlarında eğitimci olarak pozisyon bulabilmektedirler.
Program ISCED Kodu

Programın Kredisi

120
Programın Süresi

2 yıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

İnsan vücudunun çalışma prensibini sistematik bir yaklaşımla vererek mekanistik düşünceyi kavratmak ve araştırma metodolojisi ile güvenilir bilgiye ulaşmayı öğrenciye kazandırmaktır.
Egitim Şekli

Tam zamanlı