Ölçme ve Değerlendirme ve Puanlama:

Bu programda ölçme ve değerlendirme Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre yapılmaktadır.