Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.


Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
PEDO 500 Çocukluk Çağı Kanserlerine Giriş Zorunlu 2 3 5
PEDO 502 Kan Hücrelerinin Orijini ve Gelişimi Zorunlu 2+1 3 4
PEDO 504 Retiküloendotelyal Sistem Fonksiyonları Zorunlu 1 2 5
PEDO 506 Tümör Kinetiği ve Onkogenler Zorunlu 2 3 4
PEDO 508 Kan Ürünleri, Kan Bankacılığı ve Transfüzyon İlkeleri Zorunlu 1+2 2 4
PEDO 514 Kemik İliği İşlemleri Zorunlu 1+2 2 4
PEDO 520 Minimal Rezidüel Hastalık Zorunlu 1+2 2 4
PEDO 522 Çocukluk Çağı Kanserlerinin Moleküler Temeli Zorunlu 4+2 4 4
PEDO 524 Çocukluk Çağı Kanserlerinin Biyolojisi Zorunlu 2+1 2 4
PEDO 710 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 5
PEDO 715 Seminer Dersi Zorunlu 0 0 3
PEDO 730 Yüksek Lisans Tezi Zorunlu 0 0 25
AKTS kredisi toplamı : 71 *

. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
PEDO 512 Kemik İliği ve Periferik Kök Hücre Nakli 1+1 2 4
PEDO 518 Kemik İliği İmmünolojisi ve Laboratuvarı 1+2 2 5
PEDO 528 Çocukluk Çağı Kanserlerin Moleküler Patolojisi 2+2 2 4
PEDO 530 Çocukluk Çağı Kanserlerde Gen Transferi ile Tedavi 2+1 2 5
PEDO 532 Pediatrik Onkolojide Hücre Kültürü 2+2 2 4


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler