Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.


Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
İMM 542 İmmünolojik Tanı Yöntemleri Zorunlu 3+2 4 7
İMM 710 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 5
İMM 715 Seminer Dersi Zorunlu 0 0 3
İMM 730 Yüksek Lisans Tezi Zorunlu 0 0 25
ONK 517 Kanser Hastalarında Görülen Benzer Semptomlar ve Bu Semptomları Önleme Azaltma ve Yönetme Planı Oluşturma (Destekleyici Tedavi) Z Zorunlu 3 3 4
ONK 518 Kanser Yönetiminde Çeşitli Tedavi Modaliteleri Zorunlu 3+4 3 4
ONK 519 Görüntüleme, Tanı, Monitarizasyon Parametreleri, Tedavi Modilitesi ve Malignite Yönetimi Zorunlu 3+4 3 4
ONK 520 Kanser Hastalarında Labaratuvar Sonuçlarının Takibi, Hematopoezis Zorunlu 3+4 3 4
ONK 521 Damar Yolu Komplikasyonları, Yönetimi (Tromboz ve Venöz Skleroz) Zorunlu 3+4 3 4
ONK 522 Kanser Terapilerinde Farmakoloji, Kemoterapi Toksisitesi Kaynaklı Patofizyoloji, Monitor Parametreleri ve Genel Yönetim Stratejileri Zorunlu 3+4 3 4
ONK 710 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 5
ONK 715 Seminer Dersi Zorunlu 0 0 3
ONK 730 Yüksek Lisans Tezi Zorunlu 0 0 25
AKTS kredisi toplamı : 97 *

. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
İMM 501 Klinik İmmünoloji 0 0 7
İMM 511 Hücresel İmmün Sistem 2+2 3 7
İMM 512 Humoral İmmün Sistem 3+2 4 7
İMM 521 Klinik İmmünolojiye Giriş 2 2 7
İMM 522 Monosit Makrofaj ve Fagoseter Sistem İmmünoloji 2 2 7
İMM 531 Hücre Yüzey Markerleri ve Klinik Uygulama 2+2 3 7
İMM 550 Transplant İmmünolojisi 3+2 4 7
ONK 501 Kanser Epidemiyolojisi 2 2 4
ONK 502 Klinik Çalışmaların Planı ve Analizi 2 2 4
ONK 503 Genel İmmünoloji 2 2 4
ONK 504 Kanser İmmünolojisi 2 2 4
ONK 505 Kanser Önleyiciler 1 1 4
ONK 506 Kanser Taraması ve Yöntemleri 2 2 4
ONK 507 Kanser ve Beslenme İlişkisi/Nutrisyonel Destekler 2 2 4
ONK 508 Seminer Dersi 0 0 4
ONK 509 Kanserde Psiko-Ekonomik Durumlar 2 2 4
ONK 510 Onkolojide Bilgi Sistemleri 2 2 4
ONK 511 Kan Hücrelerinin Orijini ve Gelişimi-Hematopoezis 2 2 4
ONK 512 Karsinogenez 2 2 4
ONK 513 Kanserin Moleküler Patolojisi 2 2 4
ONK 514 Kanser Tedavisinde Radyoterapi 2 2 4
ONK 516 Seminer Dersi 0 0 3


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler