Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.


Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
FAR 502 Bireysel Farklılıklar ve İlaç Etkileri Zorunlu 2 2 5
FAR 510 Genel Farmakolojiye Giriş Zorunlu 3 3 6
FAR 511 Otonom Sinir Sistemi Farmakolojisine Giriş I Zorunlu 3 3 5
FAR 513 Parasempatomimetik Sistemi Etkileyen İlaçlar Zorunlu 2 2 3
FAR 514 Sempatik Sistemi Etkileyen İlaçlar Zorunlu 2 2 3
FAR 516 Endojen Aktif Maddeler Zorunlu 3 3 5
FAR 517 İlaç Etkileşmeleri Zorunlu 2 2 5
FAR 519 İlaçların Toksik Tesirleri ve Toksikolojinin Temel Kavramları Zorunlu 2 2 5
FAR 520 Klinik Farmakoloji I Zorunlu 2 2 4
FAR 531 Endokrin Sistem Farmakolojisine Giriş I Zorunlu 2 2 5
FAR 536 Ürogenital Sistemde in vitro / in vivo Deneysel Modeller Zorunlu 2 2 4
FAR 539 Ürogenital Sistem Farmakolojisi Zorunlu 2 2 4
FAR 540 Solunum Sistemi Farmokolojisi I Zorunlu 2 2 5
FAR 542 Santral Sinir Sistemi Farmakolojisi Zorunlu 3 3 6
FAR 543 Bitkisel Kaynaklı İlaçların Farmakolojisi Zorunlu 2 2 4
FAR 544 Moleküler Farmakolojide Pratik Yöntemler I Zorunlu 2 2 5
FAR 545 Moleküler Farmakoloji I Zorunlu 2 2 4
FAR 546 İyon Kanallarında Temel Kavramlar Zorunlu 2 2 4
FAR 570 Deneysel Çalışmalarda Temel Kavramlar ve Analiz Zorunlu 3+4 4 7
FAR 710 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 5
FAR 715 Seminer Dersi Zorunlu 0 0 3
FAR 730 Yüksek Lisans Tezi Zorunlu 0 0 25
AKTS kredisi toplamı : 122 *

. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
FAR 501 Klinik Araştırmalarda Süreç ve Etik 2 2 5
FAR 503 Farmakolojinin Temel Kavramları ve Terminolojisi 2 2 5
FAR 504 İlaçların Etki Mekanizmaları ve Reseptör Kavramı 2 2 5
FAR 505 İlaç Etkisi ve Yaşam Bilgisi I 2 2 4
FAR 506 Yaşam Tarzı Değişikliliğinin Farmakolojik Tedaviye Katkısı I 2 2 4
FAR 507 Reçetelenen Bitkisel Kaynaklı İlaçlar I 2 2 4
FAR 518 Doping Amaçlı Suistimal Edilen İlaçlar 2 2 4
FAR 521 Kalp Damar Sistemi İlaçları I 2 2 4
FAR 522 Kalp Damar Sistemi İlaçları II 2 2 4
FAR 523 Farmakogenetik:Genetik Farklılığa Göre İlaç Metabolizması 2 2 4
FAR 524 Düz Kas Farmakolojisi I 2 2 5
FAR 525 Düz Kas Farmakolojisi II 2 2 5
FAR 526 Teratojenite ve Teratojenik İlaçlar 2 2 4
FAR 528 Deneysel Konvilsüyon ve Depresyon Modelleri 2 2 4
FAR 529 Deney Hayvanlarında Ağrı ve Analjezinin Değerlendirilmesi 2 2 4
FAR 532 Endokrin Sistem Farmakolojisine Giriş II 2 2 4
FAR 535 Akılcı İlaç Kullanımı 2 2 5
FAR 537 Gastrrointestinal Sistem Farmakolojisinde Pratik Yöntemler 2 2 5
FAR 538 Davranış Farmakolojisi 2 2 5
FAR 541 Solunum Sistemi Farmakolojisi II 2 2 5
FAR 550 Ağrı ve Farmakolojisi 2 2 5
FAR 580 Bilimsel Araştırma Planlaması ve Makale Yazımı 2 2 5
FAR 591 Farmakoloji ve Bilimde Etik Kurallar 2 2 4
FAR 592 Gastrointestinal Sistem Farmakolojisi I 2 2 5


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler