Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.


Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
HEM 501 Hemşirelikte Temel Kavramlar Zorunlu 3 3 4
HEM 505 Hemşirelikte Araştırma ve İstatistik Zorunlu 2 2 3
HEM 523 Fizyopatoloji I Zorunlu 2 2 3
HEM 524 Fizyopatoloji II Zorunlu 2 2 3
HEM 542 Hemşirelikte Klinik Etik Zorunlu 2 2 4
HEM 593 Tıp Tarihi Okumaları Zorunlu 2 2 4
HEM 710 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 5
HEM 715 Seminer Dersi Zorunlu 0 0 3
HEM 730 Yüksek Lisans Tezi Zorunlu 0 0 25
AKTS kredisi toplamı : 54 *

. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
HEM 503 Hemşirelik Esasları Öğretimi I 3 3 5
HEM 504 Hemşirelik Esasları Öğretimi II 2+4 4 6
HEM 509 Büyüme ve Gelişme 2 2 3
HEM 510 Hemşirelik Esasları Semineri I 1 1 2
HEM 511 Aile Sağlığı ve Hemşireliği I 2 2 3
HEM 512 Aile Sağlığı ve Hemşireliği II 2 2 3
HEM 513 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği I 2+4 4 6
HEM 514 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği II 2+4 4 6
HEM 515 Hemşirelik Esasları Semineri II 1 1 2
HEM 516 Sağlık Hizmetlerinde İletişim 3 3 5
HEM 517 Çocuk Hemşireliğinde İletişim 2 2 3
HEM 518 Çocuk Sağlığı ile İlgili Kavramlar 2 2 3
HEM 519 Evde Bakım 2 2 3
HEM 520 Hemşirelik Esasları Öğretimi Uygulaması 0+6 3 5
HEM 521 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Semineri I 1 1 2
HEM 522 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Semineri II 1 1 2
HEM 525 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği I 2+4 4 6
HEM 526 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği II 2+4 4 6
HEM 527 Cerrahi Hemşireliğinde Acil Bakım 2+4 4 6
HEM 528 Ameliyathane Hemşireliği 2+4 4 7
HEM 529 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Semineri I 1 1 2
HEM 530 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Semineri II 1 1 2
HEM 531 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği I 2+4 4 7
HEM 532 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği II 2+4 4 7
HEM 533 Perinatoloji Hemşireliği I 2+4 4 7
HEM 534 Perinatoloji Hemşireliği II 2+4 4 7
HEM 535 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Semineri I 1 1 2
HEM 536 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Semineri II 1 1 2
HEM 537 Dahili Bakım I 2+4 4 6
HEM 538 Dahili Bakım II 2+4 4 6
HEM 539 İç Hastalıkları Hemşireliği Semineri I 1 1 2
HEM 540 İç Hastalıkları Hemşireliği Semineri II 1 1 2
HEM 541 Hemşireliğin Tarihsel Gelişimi 2 2 3
HEM 543 İstismar ve İhmal I 2 2 3
HEM 544 İstismar ve İhmal II 2 2 3
HEM 545 Kanıta Dayalı Uygulamalar 2 2 3
HEM 546 Sağlığın Değerlendirilmesi 2 2 3
HEM 547 Diyabet Hemşireliği 2 2 3
HEM 548 Onkoloji Hemşireliği 2 2 3
HEM 549 Tıp Tarihi ve Tıp Etiği Temel Bilgileri 2 2 3
HEM 550 Bilim Tarihi ve Etiği 2 2 3
HEM 551 Türkiye'de Hemşireliğin Gelişimi ve Bilimselleşme Süreci 2 2 3
HEM 552 Sağlık Politikaları ve Hemşirelik 2 2 3
HEM 553 Hemşirelikte Araştırma ve Yayın Etiği 2 2 3
HEM 554 Hemşirelik Mevzuatı ve Etik Kodlar 2 2 3
HEM 555 Hemşirelik Etiği ve Tarihi Semineri I 1 1 2
HEM 556 Hemşirelik Etiği ve Tarihi Semineri II 1 1 2
HEM 557 Adli Bilimlerde Etik 2 2 3
HEM 558 Çocuk İstismarı ve İhmalinde Hemşirelik Yaklaşımları 2+4 4 6
HEM 559 Temel Psikopatoloji 2 2 3
HEM 560 Adli Hemşirelik 2+4 4 6
HEM 561 Adli Psikiyatri Hemşireliği 2 2 3
HEM 562 Aile İçi Şiddet 2 2 3
HEM 563 Adli Hemşirelik Semineri I 1 1 2
HEM 564 Adli Hemşirelik Semineri II 1 1 2
HEM 565 Adli Bilimlere Giriş 2 2 3
HEM 566 Adli Travmatoloji ve Ölçümler 2 2 3
HEM 567 Klinik Adli Tıp Uygulamalarına Giriş 2 2 3
HEM 568 Adli Bilimlerde Prosedür 2 2 3
HEM 569 Hemşirelikte Etik 2+4 4 6
HEM 570 Endoskopi Hemşireliği 2+4 4 7
HEM 571 Hasta Güvenliği 2 2 4
HEM 572 Tamamlayıcı Tedaviler ve Hemşirelik 2 2 4
HEM 573 Yoğun Bakım Hemşireliği 2+4 4 6
HEM 574 Ağrı Yönetimi 2 2 3
HEM 575 Üreme Sağlığı 2 2 4
HEM 576 Acil Obstetrik ve Jinekolojik Bakım 2 2 4
HEM 577 Literatür Tarama Makale Hazırlama 2 2 4
HEM 578 Hemşirelikte Malpraktis 2 2 3
HEM 580 Hemşirelikte Yönetim I 2 2 4
HEM 581 Hemşirelikte Yönetim II 2 2 4
HEM 582 Hemşirelikte Liderlik 2 2 4
HEM 583 Hemşirelik Yönetimi ve Organizasyonu 2 2 4
HEM 584 Hemşirelik Yönetim Klinik Uygulama I 1+4 6 5
HEM 585 Hemşirelik Yönetim Klinik Uygulama II 1+4 6 5
HEM 586 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği I 2+4 4 6
HEM 587 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği II 2+4 4 4
HEM 588 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 2 2 3
HEM 589 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması I 0+6 3 4
HEM 590 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması II 0+6 3 4
HEM 591 Diyaliz Hemşireliği 2+3 2 5
HEM 592 Etik Teoriler 2 2 4


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler