Kazanılan Derece:

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Hemşirelik Anabilim Dalında Yüksek lisans diploması verilir

Kazanılan Derecenin Kabul Koşulları:

Kazanılan Derecenin Düzeyi:

Yüksek Lisans