Mezuniyet Koşulları:

Sağlık Bilimleri Enstitüsünün belirlediği 120 AKTS tamamlamak koşuluyla ve özel bir konuda tez çalışmasını başarı ile tamamlamak ile sağlanmaktadır. Mezuniyet koşulları "Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" 'nde belirtilmiştir.