Program Hakkında Bilgi

Hemşirelikte tezli yüksek lisans programı, hemşirelikte lisans mezunlarına daha üst düzeyde bilgi ve beceri kazandırarak uzmanlığın gerekliliğine inanmış, dünya,ülke ve bölge gereksinimlerinin bilincinde, bilimsel yeterliliğe sahip, farkındalığı yüksek uzman hemşire yetiştirir. Ayrıca lisans düzeyindeki okulların öğretim elemanı gereksinimine yanıt verecek akademisyenler yetiştirir.
Program ISCED Kodu

723
Programın Kredisi

120AKTS
Programın Süresi

2 yıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

Bu programa Hemşirelik lisans mezunları başvurabilmektedir. Hemşirelik ABD tarafından belirlenen dersleri ve tezini başarıyla tamamlayan öğrenciler uzman hemşire ünvanını alır.
Egitim Şekli

Türkçe