Ölçme ve Değerlendirme ve Puanlama:

Öğrencilerin başarıları yıl içinde vize ayrıca ödevler, seminer ve yıl sonu sınavı ile ölçülür ve değerlendirilir. Tez dönemi sonunda da tezini başarı ile savunma şartı aranır. Sınavlar, ölçme ve değerlendirme ile ilgili hususlar "Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtilmiştir.