Amaçlar

Lisans eğitimi sonrası öğrencinin Tıbbi Mikrobiyolojide özel bir alanda (tıbbi bakteriyoloji, tıbbi viroloji, tıbbi mikoloji ve tıbbi immonoloji) bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

Hedefler

Lisans eğitimi sonrası Tıbbi Mikrobiyolojide yukarda bahsedilen alanlarda özel bir konuda bilginin kaynağına ulaşma, konuyu tartışmak, incelemek ve analiz etmek ve araştırmanın sonuçlarını bilimsel bir makale (tez) ile ortaya konulmasıdır. Ayrıca öğrenci Mikrobiyoloji alanında sunumlar yapar, konusunda deneyim kazanır, poster ile de araştırmasını en iyi şekilde görsel olarak anlatmayı öğrenir.