Program Hakkında Bilgi

Tıbbi Mikrobiyoloji Programı, sağlık bilimleri alanında çalışabilecek, temel laboratuvar becerilerini kazanmış elemanlar yetiştirir. Ana araştırma faaliyetleri, bakteriler, mantarlar ve viruslar olup, ayrıca moleküler mikrobiyolojik tanısal konularını da kapsamaktadır. Öğrencileri teorik dersler, pratik eğitimler, tartışmalar, sözlü sunumlar ve makale sunum ve tartışmaları ile mikrobiyoloji alanında bilgi sahibi yapmak ve bu destekle öğrencilerin bir tez çalışmasını yürütebilecek düzeyde gerekli özelliklerini geliştirmek amaçlanmıştır.
Program ISCED Kodu

725
Programın Kredisi

120 AKTS
Programın Süresi

4 yarı yıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

Tıbbi Mikrobiyoloji Yüksek Lisans programında mikrobiyoloji laboratuvarını tanıyan, enfeksiyonlara neden olan mikroorganizmaların genel özelliklerini, üretilme ortamlarını, fenotipik ve genotipik özellikleri ile bu mikroorganizmalara karşı cevapta rol oynayan immün sistem elemanlarını ve tedavide kullanılan antimikrobiyalleri tanıyan, analitik düşünme yeteneği, takım çalışması ve sorumluluk duygusuna sahip olan, sürekli gelişmeyi bir yaşam biçimi olarak algılayan araştırmacılar yetiştirilmektedir. Bölümümüz ileri düzeyde moleküler testler (Sequencing, PFGE, Western Blotting, SDS-PAGE, PCR ve modifikasyonları) yapabilen altyapıya sahiptir. Bölümümüzde güncel moleküler mikrobiyoloji yakından takip edilmektedir.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.