Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.


Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
ABL 501 Suç ve Olay yeri İnceleme Zorunlu 3+2 4 7
ABL 502 Adli Bilimler Zorunlu 3 3 7
ABL 503 Narkotik Maddeler ve Yasal Düzenlemeler Zorunlu 2+2 3 7
ABL 568 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 3 6
ABL 710 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 5
ABL 715 Seminer Zorunlu 1 1 3
ABL 730 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 25
SOBI 7013 Kriminolojide Çocukla İletişim Zorunlu 0 2 5
SOBI 7076 Penoloji Zorunlu 0 2 5
AKTS kredisi toplamı : 70 *

. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
ABL 504 Kitlesel Facialarda Yönetim 2 2 5
ABL 505 Ölüm Sonrası Değişiklikler 2+2 3 3
ABL 506 Lekelerin Kimliklendirilmesi 2 2 5
ABL 507 Adli Serolojinin Temelleri 2 2 5
ABL 508 Şiddet ve Yasal Düzenlemeler 2 2 5
ABL 509 İstismar ve İhmal 2 2 5
ABL 510 Adli Ölümlerin Değerlendirilmesi 2 2 5
ABL 511 Adli Biyolojinin Temelleri 2 2 5
ABL 512 Adli Genetik 2+2 3 5
ABL 513 Vücut Sıvı ve Dokularının İdentifikasyonu 2+2 3 5
ABL 514 Adli Bilimlerde Semen Analizi 2+2 3 5
ABL 515 Adli Genetik Laboratuvarlarında Akreditasyon ve Kalite Yönetimi 2 2 5
ABL 516 Acil Servislerde Klinik Toksikoloji Uygulamaları 2 2 5
ABL 517 Adli Tıp Uygulamalarına Giriş 2 2 5
ABL 518 Adli Toksikoloji 2 2 5
ABL 519 Çevre Toksikolojisi Analizleri 0 2 3
ABL 520 Sporda Doping Analizleri 2 2 5
ABL 521 Entomotoksikoloji Uygulamaları 2 2 5
ABL 522 Adli Prosedür 2 2 5
ABL 523 Adli Toksikoloji Laboratuvarlarında Kalite Yönetimi ve Standardizasyon 2+2 3 6
ABL 524 Adli Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme I 2+2 3 5
ABL 525 Adli Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme II 2+2 3 5
ABL 526 Çocuğun Korunması ve Suça Sürüklenmesinin Önlenmesi 2 2 5
ABL 527 Türk Adalet Sisteminde Adli Psikoloji 2+4 4 5
ABL 528 Şiddet ve Psikososyal Dinamiği 2 2 5
ABL 529 Adli Psikotravmatoloji 2 2 5
ABL 530 Davranış Bilimleri ve Adli Psikoloji 2 2 5
ABL 531 Korunmaya Muhtaç Çocuklar ve ruhsal Hastalıklar 2 2 5
ABL 532 Mağdur ve Fail Yetikinler ve Ruhsal Hastalıklar 2 2 5
ABL 533 Adli Fizik I (Genel Adlı Fizik) 2 2 5
ABL 534 Adli Fizik II (AdliTıpta Fizik Uygulamaları) 2 2 5
ABL 535 Temel Epidemiyoloji 2 2 5
ABL 536 Bireysel Görüşme İlke ve Teknikleri 2 2 5
ABL 537 Kriminolojide Bilim ve Medya 3 3 5
ABL 538 Kriminoloji Biliminde Bilgisayar Kullanımı 3 3 5
ABL 539 Kriminoloji Bilimende Fotografın yeri ve Deneyim Kazanması 2+2 3 5
ABL 540 Kriminoloji Biliminde Ses Analizi 2+2 3 5
ABL 541 Adli Mikrobiyoloji 2+2 3 5
ABL 542 Biyolojik Silahlar 2+2 3 5
ABL 543 Adli Bilimlerde Farmokolojiye Giriş 2 2 5
ABL 544 Adli Bilimlerde Genel Farmakoloji 2 2 5
ABL 545 Sporda Doping 2 2 5
ABL 546 Anadolu'da Prehistorik ve Historik Dönemlerde Sosyal Kültürel Yasam 2 2 5
ABL 547 Farmokolojinin Temel Prensipleri 2 2 5
ABL 548 Otonomik İlaçlar 2 2 5
ABL 549 Farmakogenetik 2 2 5
ABL 550 Membran Transporterlari 2 2 5
ABL 551 Adli Botanik 2 2 5
ABL 552 Genetik ve Etik 2 2 5
ABL 553 Entomolojinin Adli Tıpta Kullanımı 2 2 5
ABL 554 Pestisit,Çevre ve İnsan İlişkileri 3+1 4 6
ABL 555 Pestisit Ambalajlarındaki Piktogramlar 3+1 4 6
ABL 556 Kromotografik Tekniklerle Teknikler ve Adli Uygulamaları 2 2 5
ABL 557 Spektroskopik Tekniklerle Organik Molekülellerin Tanımlanması 2 2 5
ABL 558 Psikofarmakoloji I 2 2 5
ABL 559 Psikofarmakoloji II 2 2 5
ABL 560 Adli Bilimlerde Araştırma Yöntemleri I 2+1 3 5
ABL 561 Adli Bilimlerde Araştarıma Yönetmeleri II 2+4 4 5
ABL 562 Böceklerin Sınıflandırılması I 2 2 5
ABL 563 Böceklerin Sınıflandırılması II 2 2 5
ABL 564 Adli Entomolojide Kullanılan Moleküler Yöntemler 3 3 3
ABL 565 İnsan ve Hayvanlarda Myiasis 2 2 3
ABL 566 Adli Bilimlerde Anatomi 2 2 5
ABL 567 Adli Bilimler ve Etik 2 2 5
ABL 570 Olay Yeri İnceleme Teknikleri 2 2 4
ABL 571 Klinik Adli Tıp Uygulamaları 2+2 3 6
ABL 572 İlaçların Toksik Tesirleri ve Toksikolojinin Temel Kavramları 2 2 5


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler