Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18 ÖK19 ÖK20
Adli Bilimler
(ABL502)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Adli Bilimler ve Etik
(ABL567)
3 3 5 3 2 3 4 2 4 3 5 4 3 3 3 4 2 5 2 2
Adli Bilimlerde Araştarıma Yönetmeleri II
(ABL561)
2 - - - 5 1 3 4 2 1 - - 3 3 - 3 - 2 - -
Adli Bilimlerde Araştırma Yöntemleri I
(ABL560)
1 2 2 3 5 4 2 5 5 4 3 - 3 3 1 1 1 1 3 2
Adli Bilimlerde Genel Farmakoloji
(ABL544)
4 4 5 4 3 4 5 3 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4
Adli Bilimlerde Semen Analizi
(ABL514)
5 3 3 5 - 5 5 - 4 3 4 - 4 4 4 4 - - - -
Adli Biyolojinin Temelleri
(ABL511)
3 3 2 3 1 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 - 3 3 2
Adli Botanik
(ABL551)
2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2
Adli Entomolojide Kullanılan Moleküler Yöntemler
(ABL564)
5 5 2 2 1 5 5 - 1 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5
Adli Fizik I (Genel Adlı Fizik)
(ABL533)
2 2 3 4 2 2 3 2 2 2 2 1 2 3 3 2 2 3 2 2
Adli Fizik II (AdliTıpta Fizik Uygulamaları)
(ABL534)
3 2 3 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 3
Adli Genetik
(ABL512)
3 3 2 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2
Adli Genetik Laboratuvarlarında Akreditasyon ve Kalite Yönetimi
(ABL515)
3 - - 3 - 3 - - 3 3 - - - 3 5 3 3 - 3 3
Adli Mikrobiyoloji
(ABL541)
2 3 3 2 - 3 4 - 4 4 5 5 3 3 4 3 3 4 5 5
Adli Ölümlerin Değerlendirilmesi
(ABL510)
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Adli Prosedür
(ABL522)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Adli Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme I
(ABL524)
2 3 2 3 4 3 - 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 5 5
Adli Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme II
(ABL525)
2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 5 5
Adli Psikotravmatoloji
(ABL529)
2 3 2 3 3 3 3 - 3 3 4 4 3 2 3 4 3 3 5 5
Adli Toksikoloji
(ABL518)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Anadolu'da Prehistorik ve Historik Dönemlerde Sosyal Kültürel Yasam
(ABL546)
5 4 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4
Bireysel Görüşme İlke ve Teknikleri
(ABL536)
1 1 - - - - - - - - 3 - - - 4 - - - - -
Böceklerin Sınıflandırılması I
(ABL562)
2 1 2 1 - 1 4 - 2 3 4 2 4 4 2 2 2 2 2 2
Böceklerin Sınıflandırılması II
(ABL563)
2 1 1 1 - 2 1 - 5 3 4 2 4 4 3 2 - 2 1 1
Çocuğun Korunması ve Suça Sürüklenmesinin Önlenmesi
(ABL526)
2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 5 5
Davranış Bilimleri ve Adli Psikoloji
(ABL530)
3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 5 5
Entomolojinin Adli Tıpta Kullanımı
(ABL553)
3 4 4 3 2 5 5 1 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4
Farmakogenetik
(ABL549)
1 1 1 4 - 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Farmokolojinin Temel Prensipleri
(ABL547)
1 1 1 4 - 3 4 - 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Genetik ve Etik
(ABL552)
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4
İlaçların Toksik Tesirleri ve Toksikolojinin Temel Kavramları
(ABL572)
3 4 2 4 2 3 4 2 4 3 3 4 5 3 4 4 2 3 5 3
İnsan ve Hayvanlarda Myiasis
(ABL565)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Klinik Adli Tıp Uygulamaları
(ABL571)
4 3 4 2 - - - - 3 3 3 - 3 3 3 3 3 5 4 3
Korunmaya Muhtaç Çocuklar ve ruhsal Hastalıklar
(ABL531)
2 3 2 4 2 3 2 1 3 3 3 4 2 4 4 3 2 4 4 4
Kriminoloji Bilimende Fotografın yeri ve Deneyim Kazanması
(ABL539)
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Kriminoloji Biliminde Bilgisayar Kullanımı
(ABL538)
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Kriminoloji Biliminde Ses Analizi
(ABL540)
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Kriminolojide Bilim ve Medya
(ABL537)
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Kromotografik Tekniklerle Teknikler ve Adli Uygulamaları
(ABL556)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mağdur ve Fail Yetikinler ve Ruhsal Hastalıklar
(ABL532)
4 3 2 3 2 4 4 2 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 5 5
Membran Transporterlari
(ABL550)
1 1 3 4 - 3 3 - 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Narkotik Maddeler ve Yasal Düzenlemeler
(ABL503)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Otonomik İlaçlar
(ABL548)
1 1 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Ölüm Sonrası Değişiklikler
(ABL505)
5 4 4 4 4 4 - 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
Pestisit Ambalajlarındaki Piktogramlar
(ABL555)
1 2 5 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 2
Pestisit,Çevre ve İnsan İlişkileri
(ABL554)
2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 5 4 2
Psikofarmakoloji I
(ABL558)
3 3 4 1 - 2 3 - 3 3 2 2 - 3 3 3 1 - 2 -
Psikofarmakoloji II
(ABL559)
4 3 3 2 - - 3 - 3 2 - - 3 2 3 - 1 - 1 -
Seminer
(ABL715)
3 - 3 3 - - - - - 3 - - - 3 5 2 - - 3 -
Spektroskopik Tekniklerle Organik Molekülellerin Tanımlanması
(ABL557)
4 2 2 4 1 4 5 1 5 5 5 3 4 5 4 4 2 4 3 2
Sporda Doping
(ABL545)
4 4 4 3 3 4 3 2 4 3 4 4 5 - 4 4 3 4 4 4
Suç ve Olay yeri İnceleme
(ABL501)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Şiddet ve Psikososyal Dinamiği
(ABL528)
2 2 3 2 3 4 2 3 2 3 3 3 4 3 4 2 4 4 5 5
Tez Çalışması
(ABL730)
- - - - - - - 3 5 5 5 - 3 - - 5 - 5 5 3
Türk Adalet Sisteminde Adli Psikoloji
(ABL527)
2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 4 4 3 5 5
Uzmanlık Alan Dersi
(ABL710)
- - - - - - - - - - - - - 5 5 5 5 5 5 -
Vücut Sıvı ve Dokularının İdentifikasyonu
(ABL513)
5 3 - 3 - 3 5 - 5 3 5 5 3 - 3 5 - - - -
İlişkili ders sayısı / 57 51 48 47 49 37 47 45 37 50 51 48 43 48 49 51 51 45 46 49 45
İlişki ağırlığı 154143142161115160164110179175178153180179190184151174188167
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir