Amaçlar

İlgili programdan mezun olan kişilerin, bağımlılık, bağımlılıkta tedavi, rehabilitasyon ve laboratuvar hizmetlerinin yürütülmesi gibi hususları uluslararası kabul gören standartlara uygun şekilde yapabilen, kendini güncel bilgilerle destekleyebilen ve bağımlılık alanında bilimsel ve akademik çalışmalar sunmak suretiyle söz konusu alana katkı sağlayabilecek kişiler olması amaçlanmaktadır.

Hedefler

* Eğitim ve bilimsel araştırmalar yürütmek suretiyle bağımlılık alanında çalışacak insan yetiştirilmesini sağlamak, * Bağımlılık alanında hizmet veren birimlerin uluslararası standartlara uygun olarak yapılanmasına katkıda bulunmak, * Gelişen teknolojiden yararlanılmak suretiyle bağımlılık alanında verilecek olan eğitim ve uygulama programlarının verimliliğini artırmak, * Bağımlılık alanında bilim ve teknolojiye uygun uluslararası hizmet sunmaktır.