Önceki Programin Tanınması:

Bu programda önceki öğrenmelerin tanınması Çukurova Üniversitesi Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler ile Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitülerinin yönetmeliklerine göre yapılmaktadır.