Mezunların İstihdam Olanakları:

Bu programdan mezun olanlar Bağımlılık Enstitüleri, Adli Tıp Kurumu, Sağlık Bakanlığı Devlet Hastaneleri, Özel laboratuvarlar, İçişleri Bakanlığı, Jandarma Kriminal Laboratuvarı, Polis Kriminal Laboratuvarı, Adli Bilimler Enstitüleri, Adliye, Hastaneler, Çocuk İzlem Merkezleri, Çocuk Koruma Birimleri, Hukuk fakültelerinde çalışabileceklerdir .