DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tarımsal Üretimde Uygulama Alanları BB   629 1 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Okan ÖZKAYA
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarımsal üretimde iş sağlığı ve güvenliğinin öneminin kavratılması ve uygulanma prensiplerinin öğretilmesi
Dersin İçeriği
iş Sağlığı ve Güvenliğinin temel kavramları, Tarımsal üretim uygulamalarında karşılaşılan problemler, Tarımsal üretim uygulamalarında karşılaşılan problemlere karşı alınacak tedbirler, Tarımsal üretimde fiziksel risk etmenleri, Fiziksel risk etmenlerini ortadan kaldırmaya yönelik uygulamalar, İşçilerin fiziksel risk etmenlerine maruziyeti sonucunda meydana gelecek hastalık ve sıkıntılar, Kimyasal kullanımının iş sağlığı ve güvenliği açısından etkileri, Tarımsal üretimde risk analizi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tarımsal üretim uygulamaları hakkında bilgi sahibidir
2) Tarımsal ürülerin hasat öncesi ve sonrası proses işlemlerini bilir
3) Planlamalarında iş sağlığı ve güvenliğini göz önünde bulundurur
4) Tarım makinelerinden kaynaklı risklerin farkındadır/
5) İş kazalarını sıfıra indirmek için planlama yapabilir
6) Uygulamalar sırasında denetim işini gerçekleştirebilir
7) Öğrendiği teorik bilgileri sahada uygulama yeteneğine sahiptir
8) Risk analizi yapabilir ve bulduğu sonuçları değerlendirebilir
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bahçe bitkileri alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirebilir
X
2
Bahçe bitkileri alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar
X
3
Bahçe bitkileriyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanarak ve ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yo
X
4
Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
X
5
Bahçe bitkileriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir
X
6
Bahçe bitkileriyle ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirir, araştırma sürecini tasarlayabilir, sorumluluk alarak çözüm üretebilir ve elde edilen sonuçları değerlendirebilir ve savunur
X
7
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamda önderlik yapar
X
8
Bahçe bitkileriyle ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanabilir ve kendini sürekli yeniler
X
9
Bahçe bitkileri alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilir
X
10
Çalışmalarını, uzmanlık alanındaki gelişmeleri ve araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilir
X
11
Bahçe bitkileriyle ilgili olarak gerektiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
X
12
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilir, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetler ve yorumlar
X
13
Bahçe bitkileri alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir, açıklayabilir, başkalarına aktarır, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceler
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş; iş Sağlığı ve Güvenliğinin temel kavramları Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
2 Tarımsal Üretim Uygulamaları Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
3 Tarımsal üretim uygulamalarında karşılaşılan problemler Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
4 Tarımsal üretim uygulamalarında karşılaşılan problemlere karşı alınacak tedbirler Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
5 Tarımsal üretimde fiziksel risk etmenleri Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
6 Fiziksel risk etmenlerini ortadan kaldırmaya yönelik uygulamalar Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
7 İşçilerin fiziksel risk etmenlerine maruziyeti sonucunda meydana gelecek hastalık ve sıkıntılar Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
8 Ara Sınav Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
9 İklim şartlarının işçiler üzerindeki etkisi Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
10 Kimyasal kullanımının iş sağlığı ve güvenliği açısından etkileri Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
11 Tarımsal üretimde kişisel koruyucu kullanımı Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
12 İşçilerin iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin önemi Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
13 Tarımsal üretimde risk analizi Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
14 Risk analizlerinin değerlendirme kriterleri Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
15 Türkiye ve dünyadaki uygulanan risk analiz metodlarının karşılaştırılması Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar