DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş; iş Sağlığı ve Güvenliğinin temel kavramları Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
2 Tarımsal Üretim Uygulamaları Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
3 Tarımsal üretim uygulamalarında karşılaşılan problemler Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
4 Tarımsal üretim uygulamalarında karşılaşılan problemlere karşı alınacak tedbirler Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
5 Tarımsal üretimde fiziksel risk etmenleri Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
6 Fiziksel risk etmenlerini ortadan kaldırmaya yönelik uygulamalar Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
7 İşçilerin fiziksel risk etmenlerine maruziyeti sonucunda meydana gelecek hastalık ve sıkıntılar Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
8 Ara Sınav Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
9 İklim şartlarının işçiler üzerindeki etkisi Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
10 Kimyasal kullanımının iş sağlığı ve güvenliği açısından etkileri Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
11 Tarımsal üretimde kişisel koruyucu kullanımı Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
12 İşçilerin iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin önemi Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
13 Tarımsal üretimde risk analizi Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
14 Risk analizlerinin değerlendirme kriterleri Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
15 Türkiye ve dünyadaki uygulanan risk analiz metodlarının karşılaştırılması Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar