DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tarımsal Üretimde Uygulama Alanları BB   629 1 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Okan ÖZKAYA
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarımsal üretimde iş sağlığı ve güvenliğinin öneminin kavratılması ve uygulanma prensiplerinin öğretilmesi
Dersin İçeriği
iş Sağlığı ve Güvenliğinin temel kavramları, Tarımsal üretim uygulamalarında karşılaşılan problemler, Tarımsal üretim uygulamalarında karşılaşılan problemlere karşı alınacak tedbirler, Tarımsal üretimde fiziksel risk etmenleri, Fiziksel risk etmenlerini ortadan kaldırmaya yönelik uygulamalar, İşçilerin fiziksel risk etmenlerine maruziyeti sonucunda meydana gelecek hastalık ve sıkıntılar, Kimyasal kullanımının iş sağlığı ve güvenliği açısından etkileri, Tarımsal üretimde risk analizi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tarımsal üretim uygulamaları hakkında bilgi sahibidir
2) Tarımsal ürülerin hasat öncesi ve sonrası proses işlemlerini bilir
3) Planlamalarında iş sağlığı ve güvenliğini göz önünde bulundurur
4) Tarım makinelerinden kaynaklı risklerin farkındadır/
5) İş kazalarını sıfıra indirmek için planlama yapabilir
6) Uygulamalar sırasında denetim işini gerçekleştirebilir
7) Öğrendiği teorik bilgileri sahada uygulama yeteneğine sahiptir
8) Risk analizi yapabilir ve bulduğu sonuçları değerlendirebilir
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)