DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Hasat Sonrasında Meydana Gelen Fizyolojik ve Biyokimyasal Değişimler BB   622 2 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Okan ÖZKAYA
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Hasat Sonrasında Meydana Gelen Fizyolojik ve Biyokimyasal Değişimlerin Öğretilmesi
Dersin İçeriği
Genel biyokimya terimleri, Olgunlaşma prosesi, Bitkilerde solunum sisteminin temel özellikleri, Ürünlerde meydana gelen renk değişiklikleri, Hücre ve dokuların temel özellikleri, Meyve ve sebzelerde tat kalitesi, Ürünlerin işlenme prosesinin kaliteye etkisi, Depolama işlemlerinde iklimsel özellikler, Depolama işlemlerinin atmosfer koşullarının uygun hale getirilmesi, Örnek depolama uygulamaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Taze meyve ve sebzelerde hasat sonrasında meydana gelen metabolik reaksiyonlar hakkında bilgi sahibidir
2) Bahçe ürünlerinin doku ve fiziksel özelliklerini bilir
3) Tarımsal ürünlerin olgunlaşma sürecini bilir
4) Hasat sonrası uygulama metodlarını bilir
5) Gelişen teknolojilere uygun yöntemleri takip eder
6) Depolama koşullarını belirleyebilme becerisine sahiptir
7) Depolardaki atmosfer koşulları hakkında bilgi sahibidir
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bahçe bitkileri alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirebilir
2
Bahçe bitkileri alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar
3
Bahçe bitkileriyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanarak ve ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yo
4
Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
5
Bahçe bitkileriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir
6
Bahçe bitkileriyle ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirir, araştırma sürecini tasarlayabilir, sorumluluk alarak çözüm üretebilir ve elde edilen sonuçları değerlendirebilir ve savunur
7
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamda önderlik yapar
8
Bahçe bitkileriyle ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanabilir ve kendini sürekli yeniler
9
Bahçe bitkileri alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilir
10
Çalışmalarını, uzmanlık alanındaki gelişmeleri ve araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilir
11
Bahçe bitkileriyle ilgili olarak gerektiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
12
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilir, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetler ve yorumlar
13
Bahçe bitkileri alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir, açıklayabilir, başkalarına aktarır, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceler

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, Genel biyokimya terimleri Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
2 Olgunlaşma prosesi Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
3 Bitkilerde solunum sisteminin temel özellikleri Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
4 Etilen biyosentezi Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
5 Ürünlerde meydana glen renk değişiklikleri Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
6 Hücre ve dokuların temel özellikleri Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
7 Meyve ve sebzelerde tat kalitesi Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
8 Ara Sınav Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
9 Ürünlerin işlenme prosesinin kaliteye etkisi Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
10 Depolama ve uygulama koşulları Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
11 Depolama işlemlerinde iklimsel özellikler Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
12 Kimyasal katkısı ile kalitenin arttırılması Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
13 Depolama işlemlerinin atmosfer koşullarının uygun hale getirilmesi Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
14 Örnek depolama uygulamaları Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
15 Genel değerlendirme Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar