DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tropik ve Subtropiklerde Ilıman İklim Meyve Yetiştiriciliği * BB   028 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ayzin KÜDEN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ilıman iklim meyvelerinin sıcak iklimli bölgelerde en az sorunla verimli ve kaliteli bir şekilde yetiştiriciliğini amaçlar.
Dersin İçeriği
Ilıman iklim meyve ağaçlarının sıcak iklimli bölgelerde en doğru şekilde yetiştirilmesi için gerekli bilgileri kapsar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bahçe bitkileri alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirebilir
X
2
Bahçe bitkileri alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar
X
3
Bahçe bitkileriyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanarak ve ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yo
X
4
Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
X
5
Bahçe bitkileriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir
X
6
Bahçe bitkileriyle ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirir, araştırma sürecini tasarlayabilir, sorumluluk alarak çözüm üretebilir ve elde edilen sonuçları değerlendirebilir ve savunur
X
7
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamda önderlik yapar
X
8
Bahçe bitkileriyle ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanabilir ve kendini sürekli yeniler
X
9
Bahçe bitkileri alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilir
X
10
Çalışmalarını, uzmanlık alanındaki gelişmeleri ve araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilir
X
11
Bahçe bitkileriyle ilgili olarak gerektiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
X
12
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilir, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetler ve yorumlar
X
13
Bahçe bitkileri alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir, açıklayabilir, başkalarına aktarır, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceler
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ilıman iklim meyvelerinin tropik ve subtropik iklim bölgelerinde yetiştiriciliği Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi
2 Tropik ve subtropiklerde ılıman iklim meyve yetiştiriciliğinde ortaya çıkacak problemler Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi
3 Dinlenme fizyolojisi Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi
4 Soğuklama gereksinimi Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi
5 Yumuşak çekirdekli meyvelerin sıcak iklim bölgelerinde yetiştiriciliği Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi
6 Sert çekirdekli meyvelerin sıcak iklim bölgelerinde yetiştiriciliği Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi
7 Sert kabuklu meyvelerin sıcak iklim bölgelerinde yetiştiriciliği Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi
8 Ara Sınav
9 Üzümsü meyvelerin sıcak iklimli bölgelerde yetiştiriciliği Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi
10 Dinlenmenin kesilmesi için uygulanan yöntemler Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi
11 Dinlenmenin kesilmesi için kimyasal maddelerin kullanımı Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi
12 Soğuklama gereksinimi düşük çeşitlerin yetiştiriciliği Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi
13 Dünyada bu konudaki son gelişmeler Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi
14 Dünyada bu konudaki son gelişmeler Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi
15 Dünyada bu konudaki son gelişmeler Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar