DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Seminer YLBBS   102 2 0 0 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Sinan ETİ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bahçe Bitkileri alanında özel bir konu hakkında güncel bilgileri erişim veri toplama, elde edilen verilerin yorumlanarak analizi, uygun bilimsel sunuş modelinin seçilmesi ve sunum
Dersin İçeriği
Seminer konusunun belirlenmesi, literatür taraması, literatürlerin etkili bir şekilde değerlendirilmesi, bilimsel raporlama ve sunum

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Akademik veri tabanlarına erişimi öğrenir.
2) Bir konuda bilimsel veri taraması yapar.
3) Elde ettiği literatür bilgisini yorumlar ve analiz eder
4) Eriştiği bilgileri toplum önünde sunarak katkı ve eleştirileri cevaplar
5) Araştırma süresince bilişim teknolojilerini kullanır
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bahçe bitkileri alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirebilir
X
2
Bahçe bitkileri alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar
X
3
Bahçe bitkileriyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanarak ve ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yo
X
4
Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
X
5
Bahçe bitkileriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir
X
6
Bahçe bitkileriyle ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirir, araştırma sürecini tasarlayabilir, sorumluluk alarak çözüm üretebilir ve elde edilen sonuçları değerlendirebilir ve savunur
X
7
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamda önderlik yapar
X
8
Bahçe bitkileriyle ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanabilir ve kendini sürekli yeniler
X
9
Bahçe bitkileri alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilir
X
10
Çalışmalarını, uzmanlık alanındaki gelişmeleri ve araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilir
X
11
Bahçe bitkileriyle ilgili olarak gerektiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
X
12
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilir, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetler ve yorumlar
X
13
Bahçe bitkileri alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir, açıklayabilir, başkalarına aktarır, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceler
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilimsel bir sorun tespiti Elektronik veri tabanları, süreli yayınlar, kitaplar, kitap bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Bireysel Çalışma
2 Bilimsel bir sorun tespiti Elektronik veri tabanları, süreli yayınlar, kitaplar, kitap bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Bireysel Çalışma
3 Özel bir konuyla ilgili yeni yaklaşımlar Elektronik veri tabanları, süreli yayınlar, kitaplar, kitap bölümleri Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
4 Özel bir konuyla ilgili yeni yaklaşımlar Elektronik veri tabanları, süreli yayınlar, kitaplar, kitap bölümleri Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
5 Konunun araştırılması Elektronik veri tabanları, süreli yayınlar, kitaplar, kitap bölümleri Anlatım
Bireysel Çalışma
6 Konunun araştırılması Elektronik veri tabanları, süreli yayınlar, kitaplar, kitap bölümleri Anlatım
Tartışma
7 Kaynak tarama Elektronik veri tabanları, süreli yayınlar, kitaplar, kitap bölümleri Soru-Cevap
Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Ara rapor Performans Değerlendirmesi
9 Kaynak tarama Elektronik veri tabanları, süreli yayınlar, kitaplar, kitap bölümleri Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
10 Elektronik veri tabanlarının taranması Elektronik veri tabanları, süreli yayınlar, kitaplar, kitap bölümleri Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
11 Elektronik veri tabanlarının taranması Elektronik veri tabanları, süreli yayınlar, kitaplar, kitap bölümleri Anlatım
Gösteri
12 Verilerin analizi Elektronik veri tabanları, süreli yayınlar, kitaplar, kitap bölümleri Anlatım
Tartışma
13 Verilerin analizi Elektronik veri tabanları, süreli yayınlar, kitaplar, kitap bölümleri Anlatım
Tartışma
Gösteri
14 Elde edilen literatürün sunum haline getirilmesi Elektronik veri tabanları, süreli yayınlar, kitaplar, kitap bölümleri Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
15 Elde edilen literatürün sunum haline getirilmesi Elektronik veri tabanları, süreli yayınlar, kitaplar, kitap bölümleri Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sunum hazırlığı Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar