DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bahçe Bitkileri Laboratuvar Tekniği III BB   620 2 3 3.5 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hayriye Yıldız DAŞGAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Profesyonel sera sebze yetiştiriciliğini her yönü ile öğretmek
Dersin İçeriği
Sera sebzelerinin yetiştirme teknikleri (tohum ekimi, aşılama, fide dikimi, sulama, gübreleme, tozlanma ve döllenme vb) , sera içi iklimlendirme koşulları (ısıtma, serinletme, nemlendirme, aydınlatma, CO2 gübrelemesi vb), serada en çok yetiştirilen türler bazında detaylı olarak incelenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bahçe bitkilerinde mineral besin elementleri analizlerini öğrenir
2) Analiz sonuçlarını yorumlamayı öğrenir
3) Analiz sonuçlarına göre bahçe bitkilerinde gübreleme yapmayı öğrenir
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bahçe bitkileri alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirebilir
X
2
Bahçe bitkileri alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar
X
3
Bahçe bitkileriyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanarak ve ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yo
X
4
Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
X
5
Bahçe bitkileriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir
X
6
Bahçe bitkileriyle ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirir, araştırma sürecini tasarlayabilir, sorumluluk alarak çözüm üretebilir ve elde edilen sonuçları değerlendirebilir ve savunur
X
7
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamda önderlik yapar
X
8
Bahçe bitkileriyle ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanabilir ve kendini sürekli yeniler
X
9
Bahçe bitkileri alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilir
X
10
Çalışmalarını, uzmanlık alanındaki gelişmeleri ve araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilir
X
11
Bahçe bitkileriyle ilgili olarak gerektiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
X
12
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilir, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetler ve yorumlar
X
13
Bahçe bitkileri alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir, açıklayabilir, başkalarına aktarır, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceler
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bitki besleme labaratuarı tanıtımı Ders içeriği ile ilgili kitap ve makalelerin bulunması ve okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
2 Bahçe bitkilerinde mineral analizler için yaprak örnekleri alınması, etiketlenmesi, taşınması Ders içeriği ile ilgili kitap ve makalelerin bulunması ve okunması Anlatım
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
3 Mineral analiz için yaprakların temizlenmesi, yıkanması, kurutulması Ders içeriği ile ilgili kitap ve makalelerin bulunması ve okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
4 Mineral analiz için yaprak örneklerinin öğütülmesi ve tartılması Ders içeriği ile ilgili kitap ve makalelerin bulunması ve okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
5 Azot analiz yapılması ve yorumlanması Ders içeriği ile ilgili kitap ve makalelerin bulunması ve okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
6 Fosfor analizi yapılması ve yorumlanması Ders içeriği ile ilgili kitap ve makalelerin bulunması ve okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
7 Potasyum analizi yapılması Ders içeriği ile ilgili kitap ve makalelerin bulunması ve okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Sınav zamanına kadar olan önceki konuların tekrarı ve çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
9 Kalsiyum analizi yapılması Ders içeriği ile ilgili kitap ve makalelerin bulunması ve okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
10 Demir analizi yapılması Ders içeriği ile ilgili kitap ve makalelerin bulunması ve okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
11 Mangan analizi yapılması ve yorumlanması Ders içeriği ile ilgili kitap ve makalelerin bulunması ve okunması Anlatım
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
12 Çinko analizi yapılması Ders içeriği ile ilgili kitap ve makalelerin bulunması ve okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
13 Bakır analiz yapılması ve yorumlanması Ders içeriği ile ilgili kitap ve makalelerin bulunması ve okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
Proje Temelli Öğrenme
14 Analiz sonuçlarına göre domateste örnek gübreleme programı yapılması Ders içeriği ile ilgili kitap ve makalelerin bulunması ve okunması Anlatım
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
Proje Temelli Öğrenme
15 Analiz sonuçlarına göre elmada örnek gübreleme programı yapılması Ders içeriği ile ilgili kitap ve makalelerin bulunması ve okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav zamanına kadar olan önceki konuların tekrarı ve çalışılması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar