DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İklim Değişikliği ve Bahçe Bitkilerinde Uyum Süreci BB   618 2 2 2.5 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hayriye Yıldız DAŞGAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İklim değişikliğinin bahçe bitkileri üzerindeki olumsuz etkilerine karşı bitkilerin adaptasyon mekanizmalarını geliştirmelerini incelemek ve bundan faydalanmak
Dersin İçeriği
İklim değişikliğinin nedenleri, tarım ve özellikle bahçe bitkileri üzerindeki etkileri, kuraklık, tuzluluk, yüksek sıcaklık ve düşük sıcaklık streslerinin bahçe bitkilerinde verim, bitki büyümesi ve ürün kalitesi üzerine etkileri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İklim değişikliği nedi, nasıl gelişmektedir öğrenir
2) İklim değişikliğinin yaşam üzerine etkilerini öğrenir. Özellikle tarım ve bahçe bitkileri üzerine etkilerini kavrar.
3) İklim değişikliğinin getirmesi olası abiyotik stresleri öğrenir
4) Bitkilerin kuraklık, tuzluluk, yüksek sıcaklık ve düşük sıcaklık abiyotik stresleri ile nasıl başa çıkabileceğini öğrenir
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bahçe bitkileri alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirebilir
X
2
Bahçe bitkileri alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar
X
3
Bahçe bitkileriyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanarak ve ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yo
X
4
Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
X
5
Bahçe bitkileriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir
X
6
Bahçe bitkileriyle ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirir, araştırma sürecini tasarlayabilir, sorumluluk alarak çözüm üretebilir ve elde edilen sonuçları değerlendirebilir ve savunur
X
7
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamda önderlik yapar
X
8
Bahçe bitkileriyle ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanabilir ve kendini sürekli yeniler
X
9
Bahçe bitkileri alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilir
X
10
Çalışmalarını, uzmanlık alanındaki gelişmeleri ve araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilir
X
11
Bahçe bitkileriyle ilgili olarak gerektiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
X
12
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilir, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetler ve yorumlar
X
13
Bahçe bitkileri alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir, açıklayabilir, başkalarına aktarır, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceler
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Küresel ve ısınma ve iklim değişikliği kavramlarının incelenmesi Ders konuları ile ilgili araştırma yaparak kitap ve makalelerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
2 Bahçe Bitkilerinin iklim değişikliğinden etkilenme düzeyleri Ders konuları ile ilgili araştırma yaparak kitap ve makalelerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
3 Meyve ağaçlarının iklim değişikliğinden etkilenme düzeyleri Ders konuları ile ilgili araştırma yaparak kitap ve makalelerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
4 Asma Bitkisinin iklim değişikliğinden etkilenme düzeyleri Ders konuları ile ilgili araştırma yaparak kitap ve makalelerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
5 Sebze bitkilerinin iklim değişikliğinden etkilenme düzeyleri Ders konuları ile ilgili araştırma yaparak kitap ve makalelerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
6 Süs bitkilerinin iklim değişikliğinden etkilenme düzeyleri Ders konuları ile ilgili araştırma yaparak kitap ve makalelerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
7 Yenilebilir mantar türlerinin iklim değişikliğinden etkilenme düzeyleri Ders konuları ile ilgili araştırma yaparak kitap ve makalelerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Sınava kadar incelenen konuların tekrar edilmesi ve çalışılması Yazılı Sınav
9 Meyve ağaçlarının iklim değişikliği etkilerine karşı geliştirdikleri adaptasyon mekanizmaları Ders konuları ile ilgili araştırma yaparak kitap ve makalelerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
10 Asma bitkisinin iklim değişikliği etkilerine karşı geliştirdikleri adaptasyon mekanizmaları Ders konuları ile ilgili araştırma yaparak kitap ve makalelerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
11 Sebze bitkilerinin iklim değişikliği etkilerine karşı geliştirdikleri adaptasyon mekanizmaları Ders konuları ile ilgili araştırma yaparak kitap ve makalelerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
12 Süs bitkilerinin bitkilerinin iklim değişikliği etkilerine karşı geliştirdikleri adaptasyon mekanizmaları Ders konuları ile ilgili araştırma yaparak kitap ve makalelerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
13 Yenilebilir mantarların iklim değişikliği etkilerine karşı geliştirdikleri adaptasyon mekanizmaları Ders konuları ile ilgili araştırma yaparak kitap ve makalelerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
14 Çeşitli abiyotik streslere dayanıklılık mekanizması için bahçe bitkilerinde morfolojik tarama parametreleri Ders konuları ile ilgili araştırma yaparak kitap ve makalelerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
15 Çeşitli abiyotik streslere dayanıklılık mekanizması için bahçe bitkilerinde fizyolojik tarama parametreleri Ders konuları ile ilgili araştırma yaparak kitap ve makalelerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava kadar incelenen konuların tekrar edilmesi ve çalışılması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar