DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Soğanlı, Yumrulu Rizomlu Bitkilerin Fizyolojisi BB   617 1 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Nezihe KÖKSAL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Soğanlı süs bitkilerinin fizyolojileri hakkında bilgi kazanır
Dersin İçeriği
Soğanlı bitkilerde toprak altı organların oluşumu, dinlenme ve çiçek durumu oluşumu konularında bilgi sahibi olur.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Soğanlı, süs bitki türlerini, dağılım alanlarını ve ekonomik önemlerini öğrenir.
2) Soğanlı süs bitkilerinde ekoloji-fizyoloji ilişkilerini anlar
3) Soğanlı süs bitkilerinin toprak altı organ oluşumu, dinlenme, çiçek taslağı oluşumu ve çiçeklenmeleri hakkında bilgi kazanır.
4) Soğanlı süs bitkilerinin yetiştiriciliği hakkında bilgi kazanır
5) Soğanlı süs bitkileri fizyolojisi anlar ve bu bitkilerin adaptasyonu konusunda bilgi kazanır.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bahçe bitkileri alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirebilir
X
2
Bahçe bitkileri alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar
X
3
Bahçe bitkileriyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanarak ve ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yo
X
4
Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
X
5
Bahçe bitkileriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir
X
6
Bahçe bitkileriyle ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirir, araştırma sürecini tasarlayabilir, sorumluluk alarak çözüm üretebilir ve elde edilen sonuçları değerlendirebilir ve savunur
X
7
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamda önderlik yapar
X
8
Bahçe bitkileriyle ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanabilir ve kendini sürekli yeniler
X
9
Bahçe bitkileri alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilir
X
10
Çalışmalarını, uzmanlık alanındaki gelişmeleri ve araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilir
X
11
Bahçe bitkileriyle ilgili olarak gerektiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
X
12
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilir, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetler ve yorumlar
X
13
Bahçe bitkileri alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir, açıklayabilir, başkalarına aktarır, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceler
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Soğanlı süs bitkilerinin ekonomik önemi ve kullanım alanları Ders notu ve önerilen kaynaklardan hazırlık Tartışma
2 Soğanlı süs bitki türlerinin gruplandırılması Ders notu ve önerilen kaynaklardan hazırlık Anlatım
Tartışma
3 Soğanlı süs bitkilerinin Türkiye ve Dünyadaki yayılım alanları Ders notu ve önerilen kaynaklardan hazırlık Anlatım
Tartışma
4 Soğanlı süs bitkilerinde morfolojik olarak farklılaşmış olan toprak altı organlarının tanıtılması Ders notu ve önerilen kaynaklardan hazırlık Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
5 Soğanlı süs bitkilerinin doğal hayat döngüleri Ders notu ve önerilen kaynaklardan hazırlık Anlatım
Tartışma
6 Toprakaltı organların oluşumu Ders notu ve önerilen kaynaklardan hazırlık Anlatım
Tartışma
7 Dinlenme fizyolojisi Ders notu ve önerilen kaynaklardan hazırlık Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Ders notu ve önerilen kaynaklardan hazırlık Anlatım
Tartışma
9 Soğanlı süs bitkilerinde çiçek oluşumu Ders notu ve önerilen kaynaklardan hazırlık Anlatım
Tartışma
10 Geofitlerde çevre-ekoloji ilişkileri Ders notu ve önerilen kaynaklardan hazırlık Anlatım
Tartışma
11 Soğanlı süs bitkilerinde preperasyon ve depolama Ders notu ve önerilen kaynaklardan hazırlık Anlatım
Tartışma
12 Soğanlı süs bitkilerinin çoğaltma yöntemleri Ders notu ve önerilen kaynaklardan hazırlık Anlatım
Tartışma
13 Soğanlı süs bitkilerinin toprakaltı organların üretim süreci Ders notu ve önerilen kaynaklardan hazırlık Anlatım
Tartışma
14 Soğanlı süs bitkilerinin söküm, taşıma ve paketleme işlemleri Ders notu ve önerilen kaynaklardan hazırlık Anlatım
Tartışma
15 Soğanlı bitkilerde stress faktörleri Ders notu ve önerilen kaynaklardan hazırlık Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notu ve önerilen kaynaklardan hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar