DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Organik Turunçgil Yetiştiriciliği BB   602 2 2 2 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Bilge YILMAZ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Organik turunçgil yetiştiriciliğinin prensipleri, uygulamaya aktarımı, sağlıklı materyalin seçimi, organik yetiştiricilikteki kültürel uygulamalar, bitkisel atıkların değerlendirilmesi, organik ürünün pazarlanmasına yönelik bilgilerle donatılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Bu ders organik turunçgil yetiştiriciliğinin prensipleri, uygulamaya aktarımı, sağlıklı materyalin seçimi, organik yetiştiricilikteki kültürel uygulamalar, bitkisel atıkların değerlendirilmesi, organik ürünün pazarlanmasına yönelik bilgilerle donatılması konularını kapsamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu ders kapsamında organik turunçgil yetiştiriciliğinin prensipleri konusunda bilgi edinilir.
2) Bu ders kapsamında organik turunçgil yetiştiriciliğinin prensiplerinin uygulamaya aktarımı, sağlıklı materyalin seçimi, organik yetiştiricilikteki kültürel uygulamalar, bitkisel atıkların değerlendirilmesi, organik ürünün pazarlanmasına konusunda bilgi ed
3) Teorik ve uygulamaya yönelik olarak kullanıcı araştırmalarında izlenebilecek yöntemler konusunda bilgi edinir.
4) Araştırma bulguları ve teorik bilgilerin uygulamaya nasıl aktarılacağı konusunda uygulama becerisi kazanır.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bahçe bitkileri alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirebilir
X
2
Bahçe bitkileri alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar
X
3
Bahçe bitkileriyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanarak ve ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yo
X
4
Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
X
5
Bahçe bitkileriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir
X
6
Bahçe bitkileriyle ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirir, araştırma sürecini tasarlayabilir, sorumluluk alarak çözüm üretebilir ve elde edilen sonuçları değerlendirebilir ve savunur
X
7
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamda önderlik yapar
X
8
Bahçe bitkileriyle ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanabilir ve kendini sürekli yeniler
X
9
Bahçe bitkileri alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilir
X
10
Çalışmalarını, uzmanlık alanındaki gelişmeleri ve araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilir
X
11
Bahçe bitkileriyle ilgili olarak gerektiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
X
12
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilir, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetler ve yorumlar
X
13
Bahçe bitkileri alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir, açıklayabilir, başkalarına aktarır, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceler
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Organik Tarım ve Tanımı Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması Anlatım
Tartışma
Gösteri
2 Organik tarım yönetmeliği Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması Anlatım
Tartışma
Gösteri
3 Dünyada ve Türkiyede Organik tarım uygulamaları Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması Anlatım
Tartışma
Gösteri
4 Dünyada ve Türkiyede Organik turunçgil tarımının durumu ve uygulanabilirliği Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması Anlatım
Tartışma
Gösteri
5 Organik turunçgil yetiştiriciliğinin prensipleri Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması Anlatım
Tartışma
Gösteri
6 Organik turunçgil yetiştiriciliğinde dikim alanının seçimi (iklim, yer, toprak vs.), ve diğer meyve türlerinden önerilen dikim uzaklığı Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması Anlatım
Tartışma
Gösteri
7 Organik turunçgil yetiştiriciliğinde materyal hazırlığı (seralarda organik fidan üretimi, kalitesi) Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması Anlatım
Tartışma
Gösteri
8 Ara Sınav Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması Yazılı Sınav
9 Organik turunçgil yetiştiriciliğinde anaç ve kalem seçimi Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Organik turunçgil yetiştiriciliğinde uygulanması gerekli toprak işleme ve gübreleme yöntemleri Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması Anlatım
Tartışma
Gösteri
11 Organik turunçgil yetiştiriciliğinde uygulanması gerekli toprak işleme ve gübreleme yöntemleri Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması Anlatım
Tartışma
Gösteri
12 Organik turunçgil yetiştiriciliğinde uygulanması gerekli budama ve sulama yöntemleri Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması Anlatım
Tartışma
Gösteri
13 Organik turunçgil yetiştiriciliğinde bitkisel atıkların değerlendirilmesi. Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması Anlatım
Tartışma
Gösteri
14 Organik turunçgil yetiştiriciliğinde biyolojik kontrol Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması Anlatım
Tartışma
Gösteri
15 Organik ürünlerin işlenmesi ve pazarlanma durumu Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması Anlatım
Tartışma
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar