DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Turunçgillerde Melezleme Islahı BB   584 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Turgut YEŞİLOĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Turunçgillerde klasik ve somatik melezleme yöntemleri, çiçek biyolojisi, ıslah stratejisi ve melezleme ıslahının amacı, dikkat edilmesi gerekli konular ve başarıyı etkileyen faktörler, hücre duvarının yapısı, protoplast izolasyon yöntemleri (mekanik ve enzimatik), eksplant kaynakları, donör bitki metaryalinin yetiştirme şartları, enzimatik yöntemle izolasyonda kullanılan yıkama solüsyonları, enzimler ve enzim karışımları, protoplastların yıkanması ve saflaştırılması, protoplastların büyüklüğü ve verimliliğinin belirlenmesi, protoplast füzyon yöntemleri (kimyasal, mekanik ve elektrofüzyon), protoplast füzyonu ve somatik melezlerin kültüre alınması, klasik ve somatik melezleme yönteminin anaç ve çeşit ıslahında kullanım olanakları açıklanarak turunçgillerde melezleme ıslahında yapılmasını gereken ve melezleme sırasında karşılaşılabilecek her tür sorunla başa çıkma yollarının öğrenilmesi hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği
Turunçgillerde klasik ve somatik melezleme yöntemleri, çiçek biyolojisi; ıslah stratejisi ve melezleme ıslahının amacı, dikkat edilmesi gerekli konular ve başarıyı etkileyen faktörleri; klasik ve somatik melezleme yönteminin anaç ve çeşit ıslahında kullanım olanakları; melezleme ıslahının yapılması ve melezleme ıslahında karşılaşılabilecek sorunların çözüm yolları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu ders kapsamında turunçgillerin anaç ve çeşit ıslahında melezleme ve somatik hibridizasyon yöntemleriyle ıslahı hakkında bilgi edinilir.
2) Bu ders kapsamında Turunçgillerde enzimatik ve mekanik yollarla protoplast izolasyonu ve protoplast füzyon yöntemleri konusunda bilgi edinilir.
3) Teorik ve uygulamaya yönelik olarak kullanıcı araştırmalarında izlenebilecek yöntemler konusunda bilgi edinir.
4) Araştırma bulguları ve teorik bilgilerin uygulamaya nasıl aktarılacağı konusunda uygulama becerisi kazanır.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bahçe bitkileri alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirebilir
X
2
Bahçe bitkileri alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar
X
3
Bahçe bitkileriyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanarak ve ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yo
X
4
Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
X
5
Bahçe bitkileriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir
X
6
Bahçe bitkileriyle ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirir, araştırma sürecini tasarlayabilir, sorumluluk alarak çözüm üretebilir ve elde edilen sonuçları değerlendirebilir ve savunur
X
7
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamda önderlik yapar
X
8
Bahçe bitkileriyle ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanabilir ve kendini sürekli yeniler
X
9
Bahçe bitkileri alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilir
X
10
Çalışmalarını, uzmanlık alanındaki gelişmeleri ve araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilir
X
11
Bahçe bitkileriyle ilgili olarak gerektiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
X
12
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilir, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetler ve yorumlar
X
13
Bahçe bitkileri alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir, açıklayabilir, başkalarına aktarır, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceler
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Turunçgillerde klasik ve somatik melezleme yöntemleri hakkında genel bilgi Önerilen kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
2 Turunçgillerin çiçek yapısı ve döllenme biyolojisi Önerilen kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Turunçgillerde ıslah stratejisi, melezleme ıslahı ve önemi Önerilen kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Soru-Cevap
Tartışma
4 Turunçgillerde klasik melezleme yöntemiyle çeşit ıslahı ve dikkat edilecek parametreler Önerilen kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
5 Klasik melezleme ile mandarin ve portakal çeşit ıslahında amaçlar ve dikkat edilecek noktalar Önerilen kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
6 Klasik melezleme ile limon ve altıntop çeşit ıslahında amaçlar ve dikkat edilecek noktalar Önerilen kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Soru-Cevap
Tartışma
7 Klasik melezleme ile anaç ıslahında amaçlar ve dikkat edilecek noktalar Önerilen kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
8 Ara Sınav Önerilen kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Yazılı Sınav
9 Protoplast izolasyonu, amaçları ve uygulama alanları Önerilen kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
10 Protoplast izolasyonunda mekanik ve enzimatik yöntemler Önerilen kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Gösterip Yaptırma
11 Protoplast için eksplant kaynakları, donör bitki metaryalinin yetiştirme şartları, enzimatik yöntemle izolasyonda kullanılan yıkama solüsyonları, enzi Önerilen kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Tartışma
Gösterip Yaptırma
12 Protoplastların yıkanması ve saflaştırılması, protoplastların büyüklüğü ve verimliliğinin belirlenmesi. Önerilen kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
13 Protoplast füzyon yöntemleri (kimyasal, mekanik ve elektrofüzyon), protoplast füzyonu ve somatik melezlerin kültüre alınması. Önerilen kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Gösterip Yaptırma
14 Klasik ve somatik melezleme yönteminin çeşit ıslahında kullanım olanakları. Önerilen kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Klasik ve somatik melezleme yönteminin anaç ıslahında kullanım olanakları. Önerilen kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Önerilen kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar