DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Subtropik Meyve Türlerinde Yetiştirme Teknikleri BB   562 2 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Turgut YEŞİLOĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Turunçgiller ve diğer subtropik meyvelerin (Trabzon hurması, Avokado, Pikan cevizi ve Kivi) fizyolojisi, bahçe tesisinden itibaren yaşlı ve verimden düşmüş bahçelere kadar değişik dönemlerdeki bahçelerde verim ve kaliteyi arttırma ile verimliliği devam ettirmeğe yönelik olarak yapılacak olan teknik uygulamalar (budama, bitki büyümesini düzenleyici maddeler, bilezik alma vb.) ayrıntılı olarak anlatılmakta, subtropik meyvelerin yetiştiriciliğinde verim ve kaliteyi arttırmaya yönelik bilgiler kazanır.
Dersin İçeriği
Turunçgiller, trabzon hurması, avokado, pkian cevizi ve kivi meyve türlerinin fizyolojisi, bahçe tesisi, kültürel işlemleri, verim ve kaliteyi artırmaya yönelik uygulamalar, budama, bitki büyümeyi düzenleyici maddeler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Turunçgiller ve diğer subtropik meyvelerin (Trabzon hurması, Avokado, Pikan cevizi ve Kivi) fizyolojisi konusunda bilgi kazanır.
2) Turunçgiller ve diğer subtropik meyvelerin (Trabzon hurması, Avokado, Pikan cevizi ve Kivi) budama, büyümeyi düzenleyiciler, bilezik alma gibi kültürel işlemlerin meyve verim ve kalitesi üzerine etkileri konusunda bilgi sahibi olur.
3) Teorik ve uygulamaya yönelik olarak kullanıcı araştırmalarında izlenebilecek yöntemler konusunda bilgi sahibi olur.
4) Araştırma bulguları ve teorik bilgilerin uygulamaya nasıl aktarılacağı konusunda uygulama becerisi kazanır.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bahçe bitkileri alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirebilir
X
2
Bahçe bitkileri alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar
X
3
Bahçe bitkileriyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanarak ve ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yo
X
4
Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
X
5
Bahçe bitkileriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir
X
6
Bahçe bitkileriyle ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirir, araştırma sürecini tasarlayabilir, sorumluluk alarak çözüm üretebilir ve elde edilen sonuçları değerlendirebilir ve savunur
X
7
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamda önderlik yapar
X
8
Bahçe bitkileriyle ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanabilir ve kendini sürekli yeniler
X
9
Bahçe bitkileri alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilir
X
10
Çalışmalarını, uzmanlık alanındaki gelişmeleri ve araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilir
X
11
Bahçe bitkileriyle ilgili olarak gerektiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
12
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilir, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetler ve yorumlar
X
13
Bahçe bitkileri alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir, açıklayabilir, başkalarına aktarır, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceler
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Meyve ağaçlarının fizyolojisi hakkında genel bilgiler Önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
2 Turunçgil yetiştiriciliğinde verimlilik fizyolojisi Önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
3 Turunçgil yetiştiriciliğinde bilezik alma işlemi ve bu işlemin bitki sağlığı ve meyve verim-kalitesi üzerine etkileri Önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Turunçgil yetiştiriciliğinde büyümeyi düzenleyici maddeler, uygulanabilirliği ve meyve verim-kalitesi üzerine etkileri Önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Turunçgil yetiştiriciliğinde budama ve meyve verim-kalitesi üzerine etkileri Önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Trabzon hurmasında budamanın meyve verim ve kalitesi üzerine etkileri Önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Trabzon hurmasında büyümeyi düzenleyici maddelerin meyve verim ve kalitesi üzerine etkileri Önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması Yazılı Sınav
9 Avokadoda budama ve büyümeyi düzenleyici maddelerin meyve verim ve kalitesi üzerine etkileri Önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Avokadoda büyümeyi düzenleyici maddelerin meyve verim ve kalitesi üzerine etkileri Önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Pikanda budamanın meyve verim ve kalitesi üzerine etkileri Önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Pikanda büyümeyi düzenleyici maddelerin meyve verim ve kalitesi üzerine etkileri Önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Kivide budamanın meyve verim ve kalitesi üzerine etkileri Önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Kivide büyümeyi düzenleyici maddelerin meyve verim ve kalitesi üzerine etkileri Önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Genel tekrar ve değerlendirme Önerilen kaynaklardan ilgili bölümler Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar