DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bahçe Ürünlerinin Özel Muhafaza Teknikleri II BB   546 2 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ömür DÜNDAR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bahçe ürünlerinin derimden tüketiciye, paketleme, depolama ve taşıma koşullarını öğretme
Dersin İçeriği
Özel bahçe ürünlerinin muhafazası sırasında görülen sorunların çözülmesi konusunda yöntemler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bahçe ürünlerinin özel muhafazası konusunda kavramsal ve kuramsal bilgiler edinilir.
2) Bahçe ürünlerinde derim sonrası fizyolojik ve kimyasal değişmeleri yönlendirecek teknik ve kültürel uygulamaları yapma becerisi kazanılır.
3) Araştırma bulguları ve teorik bilgileri uygulamaya aktarabilir
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bahçe bitkileri alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirebilir
X
2
Bahçe bitkileri alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar
X
3
Bahçe bitkileriyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanarak ve ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yo
X
4
Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
X
5
Bahçe bitkileriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir
X
6
Bahçe bitkileriyle ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirir, araştırma sürecini tasarlayabilir, sorumluluk alarak çözüm üretebilir ve elde edilen sonuçları değerlendirebilir ve savunur
X
7
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamda önderlik yapar
X
8
Bahçe bitkileriyle ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanabilir ve kendini sürekli yeniler
X
9
Bahçe bitkileri alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilir
X
10
Çalışmalarını, uzmanlık alanındaki gelişmeleri ve araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilir
X
11
Bahçe bitkileriyle ilgili olarak gerektiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
X
12
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilir, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetler ve yorumlar
X
13
Bahçe bitkileri alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir, açıklayabilir, başkalarına aktarır, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceler
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sert çekirdekli meyvelerin muhafazası Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
2 Sert çekirdekli meyvelerin muhafazası Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
3 Yumuşak çekirdeklilerin muhafazası Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
4 Yumuşak çekirdeklilerin muhafazası Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
5 Turunçgil türlerinin muhafazası Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
6 Turunçgil türlerinin muhafazası Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
7 Yaprağı yenen sebzelerin muhafazası Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Sınav hazırlığı Sözlü Sınav
9 Yaprağı yenen sebzelerin muhafazası Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
10 Soğanlı ve yumrulu sebzelerin muhafazası Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
11 Soğanlı ve yumrulu sebzelerin muhafazası Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
12 Üzüm ve üzümsü meyvelerin muhafazası Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
13 Üzüm ve üzümsü meyvelerin muhafazası Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Süs bitkileri muhafazası Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
15 Süs bitkileri muhafazası Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav hazırlığı Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar