DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çoğaltma Meteryali Üretim Teknikleri BB   526 2 3 3.5 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ali KÜDEN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Eşeyli (tohumla) çoğaltma, eşeysiz çoğaltma yöntemleri ve bu yöntemlerin meyve ağaçlarında kullanabilirliklerini öğrenir. 2) Tohum seçimi ve çöğür yetiştiriciliğini ve çimlenme olayının fizyolojik temellerini bilir. 3) Eşeysiz (vegatatif) çoğaltmanın özellikleri ve önemi, çelikle çoğaltmanın anatomik ve fizyolojik temelleri, çelikle çoğaltma teknikleri, aşılama ve aşılamanın teorik yönleri, kalem ve göz aşılarının yapılma teknikleri, aşı kaynaşmasının anatomik ve fizyolojik temelleri gibi ana konuları bili
Dersin İçeriği
Meyve ağacı yetiştiriciliğinde kullanılan çoğaltma yöntemlerinin anlatılması ve ayrıntılı olarak incelenmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bitkilerde çoğaltma yöntemleri nelerdir bilir.
2) Generatif çoğaltma nedir amaçları neler bilir
3) Vejetatif çoğaltma nedir amaçları nelerdir bilir
4) Çimlenme olayı, tohum canlılığını belirleme yöntemleri, tohumlarda dinlenme ve çimlenmeye etki eden iç ve dış faktörleri bilir
5) Eşeysiz çoğaltma ve meyvecilik uygulamalarındaki önemini bilir
6) Çeliklerde köklenmeyi uyarıcı maddeler ve uygulama yöntemlerini bilir
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bahçe bitkileri alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirebilir
X
2
Bahçe bitkileri alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar
X
3
Bahçe bitkileriyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanarak ve ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yo
X
4
Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
X
5
Bahçe bitkileriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir
X
6
Bahçe bitkileriyle ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirir, araştırma sürecini tasarlayabilir, sorumluluk alarak çözüm üretebilir ve elde edilen sonuçları değerlendirebilir ve savunur
X
7
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamda önderlik yapar
X
8
Bahçe bitkileriyle ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanabilir ve kendini sürekli yeniler
X
9
Bahçe bitkileri alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilir
X
10
Çalışmalarını, uzmanlık alanındaki gelişmeleri ve araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilir
X
11
Bahçe bitkileriyle ilgili olarak gerektiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
X
12
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilir, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetler ve yorumlar
X
13
Bahçe bitkileri alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir, açıklayabilir, başkalarına aktarır, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceler
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bitkilerde çoğaltma yöntemleri nelerdir bilir. Sözlü anlatım Anlatım
Tartışma
2 Generatif çoğaltma nedir amaçları nelerdir. Sözlü anlatım ve uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Vejetatif çoğaltma nedir amaçları nelerdir. Sözlü anlatım ve uygulama Anlatım
Tartışma
4 Çimlenme olayı, tohum canlılığını belirleme yöntemleri, tohumlarda dinlenme ve çimlenmeye etki eden iç ve dış faktörler. Sözlü anlatım ve uygulama Anlatım
Tartışma
5 Vegetative reproduction and its importance in fruit growing applications Sözlü anlatım ve uygulama Anlatım
Gösteri
6 Çeliklerde köklenmeyi uyarıcı maddeler ve uygulama yöntemleri. Sözlü anlatım ve uygulama Anlatım
Soru-Cevap
7 Çeliklerde kök oluşumunun fizyolojisi, çelik materyalinin seçimi, ana bitkinin beslenme durumu, odun tipi, çelik alma zamanı. Sözlü anlatım ve uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav sınav Yazılı Sınav
9 Adventif kök oluşumunun anatomik seyri ve köklenme ile çelik anatomisi arasındaki ilişkiler. Sözlü anlatım ve uygulama Anlatım
Tartışma
10 Aşı ve aşı ile çoğaltmanın biyolojik esasları. Sözlü anlatım ve uygulama Anlatım
Soru-Cevap
11 Aşılama başarısını etkileyen faktörler Sözlü anlatım ve uygulama Anlatım
Soru-Cevap
12 Aşı kaynaşması ve tutmasında anaç ile kalemin anatomik yapılarının özellikleri ve etkileri. Sözlü anlatım ve uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Aşı kaynaşmasının seyri, kalem ve göz aşılarında kaynaşma. Sözlü anlatım ve uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Aşı kaynaşmasını etkileyen faktörler. Sözlü anlatım ve uygulama Anlatım
Tartışma
15 Meyve ağaçlarında anaç-kalem uyuşmazlğı Sözlü anlatım ve uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları final Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar