DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Özel Sebze Islahı BB   500 2 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Nebahat SARI
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çeşitli ıslah tekniklerini kullanarak önemli yazlık ve kışlık sebze türlerinde özel ıslah metodları ile ıslah programlarının hazırlanması ve uygulanmasını amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Sebze ıslahında kullanılan ıslah yöntemleri, ıslah programlarını hızlandırıcı metotlar ve sebzelerde uygulanan özel teknikler (seleksiyonların yapılışı, kendileme ve melezlemelerin yapılışı, testlerin yapılışı, açılım generasyonlarda seçim, mutagen uygulamaları, kayıtların tutulması vb.) anlatılmakta; ayrıca önemli sebzelerde ıslah amaçları, belli başlı karakterlerin kalıtım durumları, uygulanan geleneksel ve modern (biyoteknolojik) ıslah teknikleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Seleksiyon, geriye melezleme, kombinasyon, hibrit çeşit kavramlarını tanımlar.
2) Yazlık ve kışlık sebzelerde kullanılacak ıslah yöntemlerine karar verir.
3) Çeşitli sebze türlerinde ıslah yöntemlerini uygular.
4) Islah programlarını hızlandıracak metodları tasarlar.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bahçe bitkileri alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirebilir
X
2
Bahçe bitkileri alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar
X
3
Bahçe bitkileriyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanarak ve ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yo
X
4
Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
X
5
Bahçe bitkileriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir
X
6
Bahçe bitkileriyle ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirir, araştırma sürecini tasarlayabilir, sorumluluk alarak çözüm üretebilir ve elde edilen sonuçları değerlendirebilir ve savunur
X
7
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamda önderlik yapar
X
8
Bahçe bitkileriyle ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanabilir ve kendini sürekli yeniler
X
9
Bahçe bitkileri alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilir
X
10
Çalışmalarını, uzmanlık alanındaki gelişmeleri ve araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilir
X
11
Bahçe bitkileriyle ilgili olarak gerektiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
X
12
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilir, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetler ve yorumlar
X
13
Bahçe bitkileri alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir, açıklayabilir, başkalarına aktarır, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceler
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Özel seleksiyon teknikleri Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
2 Geriye melezlemenin uygulanışı Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
3 Kombinasyon ıslahının uygulanışı Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
4 Tekli, ikili ve üçlü hibrit ıslahı Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
5 Karpuz ve kavun ıslahı Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
6 Kabak ve hıyar ıslahı Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
7 Domates ıslahı Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Ders notları ve kaynak kitaplar Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
9 Biber ve patlıcan ıslahı Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
10 Soğan ve pırasa ıslahı Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
11 Lahana ve karnabahar ıslahı Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
12 Turp ve sarmısak ıslahı Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
13 Fasulye ve bezelye ıslahı Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
14 Havuç ve maydanoz ıslahı Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
15 Minör sebzlerin ıslahı Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve kaynak kitaplar Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar