DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sebzecilikte Aşılama BB   004 2 3 3.5 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. İlknur SOLMAZ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Aşılı sebze fidesi üretimini ve aşılı sebze yetiştirme tekniklerini öğrenir
Dersin İçeriği
Sebzelerde aşılamanın amaçları, aşılı fide üretimi, sebzelerde aşılama teknikleri, domates, karpuz, patlıcan ve hıyarda aşılama , aşılamanın etkileri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sebzelerde aşılamanın amaçlarını kavrar
2) Sebzelerde aşılama tekniklerini öğrenir
3) Aşılı sebze yetiştirme tekniklerini öğrenir
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bahçe bitkileri alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirebilir
X
2
Bahçe bitkileri alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar
X
3
Bahçe bitkileriyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanarak ve ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yo
X
4
Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
X
5
Bahçe bitkileriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir
X
6
Bahçe bitkileriyle ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirir, araştırma sürecini tasarlayabilir, sorumluluk alarak çözüm üretebilir ve elde edilen sonuçları değerlendirebilir ve savunur
X
7
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamda önderlik yapar
X
8
Bahçe bitkileriyle ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanabilir ve kendini sürekli yeniler
X
9
Bahçe bitkileri alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilir
X
10
Çalışmalarını, uzmanlık alanındaki gelişmeleri ve araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilir
X
11
Bahçe bitkileriyle ilgili olarak gerektiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
X
12
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilir, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetler ve yorumlar
X
13
Bahçe bitkileri alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir, açıklayabilir, başkalarına aktarır, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceler
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sebzelerde aşılamanın tarihçesi Bilimsel makaleler ve kitap bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Sebzelerde aşılamanın amaçları Bilimsel makaleler ve kitap bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Türkiye'de ve dünyada aşılı fide üretimi Bilimsel makaleler ve kitap bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Sebzelerde aşılamanın avantajları Bilimsel makaleler ve kitap bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Sebzelerde aşılamanın dezavantajları Bilimsel makaleler ve kitap bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Sebzelerde aşılama teknikleri Bilimsel makaleler ve kitap bölümleri Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Sebzelerde aşılama teknikleri Bilimsel makaleler ve kitap bölümleri Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Performans Değerlendirmesi
9 Sebzelerde aşılamanın bitki gelişimi, abiyotik ve biyotik stres faktörleri üzerine etkileri Bilimsel makaleler ve kitap bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Sebzelerde aşılamanın verim ve meyve kalitesi ne etkileri Bilimsel makaleler ve kitap bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Farklı sebze türlerinde kullanılan popüler anaçlar ve özellikleri Bilimsel makaleler ve kitap bölümleri
12 Karpuzda aşılama Bilimsel makaleler ve kitap bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Domateste aşılama Bilimsel makaleler ve kitap bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Patlıcanda aşılama Bilimsel makaleler ve kitap bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Hıyarda aşılama Bilimsel makaleler ve kitap bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar