DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği BYE   BB1 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Nurgül Fetiye TÜREMİŞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere kendi düşünce ve fikirlerini kopyalama yapmaksızın eserlere yansıtmanın önemini anlatmak
Dersin İçeriği
Makale, proje ve tez yazımında dikkat edilmesi gereken konular ve etik açıdan bu konuların değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dünya'da ve Türkiye'de araştırma ve yayın konularının tarihçesini öğrenir
2) Üniversite eğitiminde geçmişten günümüze yapılan etik dışı davranışları öğrenir
3) Araştırma ve yayınlarda etik dışı davranışlar konusunda dünyada ve Ülkemizde uygulanan cezaları öğrenir
4) Proje ve yayın yazılırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini öğrenir
5) Kendi çabasıyla edinmiş olduğu ders kazanımlarını örnek bir çalışmayla sunar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bahçe bitkileri alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirebilir
2
Bahçe bitkileri alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar
3
Bahçe bitkileriyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanarak ve ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yo
4
Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
5
Bahçe bitkileriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir
6
Bahçe bitkileriyle ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirir, araştırma sürecini tasarlayabilir, sorumluluk alarak çözüm üretebilir ve elde edilen sonuçları değerlendirebilir ve savunur
7
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamda önderlik yapar
8
Bahçe bitkileriyle ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanabilir ve kendini sürekli yeniler
9
Bahçe bitkileri alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilir
10
Çalışmalarını, uzmanlık alanındaki gelişmeleri ve araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilir
11
Bahçe bitkileriyle ilgili olarak gerektiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
12
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilir, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetler ve yorumlar
13
Bahçe bitkileri alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir, açıklayabilir, başkalarına aktarır, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceler

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Etik anlamı, ahlaki davranışlarla ilişkisi Tavsiye edilen kaynaklardan ve ders notlarından ilgili konuya çalışma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
2 Araştırmalarda ve yayınlarda etik davranışların önemi Ders Notları ve Kitaplar, Powerpoint Sunusu hazırlığı Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
3 Etik dışı davranışların kişilerin karakterleri le ilişkisi Dersle ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
4 Üniversite eğitiminin tarihi Tavsiye edilen kaynaklardan ve ders notlarından ilgili konuya çalışma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
5 Tarihte Üniversitelerin kapanma nedenleri ve etik davranışlar ile ilgisi Ders Notları ve Kitaplar, Powerpoint Sunusu hazırlığı Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
6 Temeli sağlam Üniversitelerde eğitim ve araştırma Dersle ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
7 Dünyada ve Ülkemizdeki Üniversitelerde etik dışı davranışlar Tavsiye edilen kaynaklardan ve ders notlarından ilgili konuya çalışma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Bu haftaya kadar incelenen konuları önerilen kaynakları ve ders notlarından çalışarak sınava hazırlanma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
9 Etiğe aykırı durumlar ve bunların önlenmesi Ders Notları ve Kitaplar, Powerpoint Sunusu hazırlığı Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
10 Etik kurullar ve bunlara başvuru konuları Dersle ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
11 Etiğe aykırı davranışlara uygulanan cezalar ve buna toplumun gösterdiği tepkiler Tavsiye edilen kaynaklardan ve ders notlarından ilgili konuya çalışma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
12 Yayınlarda Belli başlı Etik dışı davranışlar- Örnek İntihal, aşırma Ders Notları ve Kitaplar, Powerpoint Sunusu hazırlığı Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
13 Yayınlarda Belli başlı Etik dışı davranışlar- Örnek Duplikasyon Dersle ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
14 Yayınlarda Belli başlı Etik dışı davranışlar- Örnek Dilimleme Tavsiye edilen kaynaklardan ve ders notlarından ilgili konuya çalışma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
15 Yayınlarda Belli başlı Etik dışı davranışlar- Örnek Disiplinsiz araştırma, uydurma Ders Notları ve Kitaplar, Powerpoint Sunusu hazırlığı Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dönem boyunca incelenen konuları önerilen kaynakları ve ders notlarından çalışarak sınava hazırlanma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar