DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İç Mekan Süs Bitkileri BB   627 1 2 2 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Nezihe KÖKSAL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İç mekan bitki türlerinin morfolojik, ekolojik ve yetiştiricilik özellikleri hakkında bilgi kazanır
Dersin İçeriği
İç mekan süs bitkilerinin ekonomisi, orijini, çoğaltma ve yetiştirme teknikleri konularında bilgi sahibi olur

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İç mekan süs bitkileri ile ilgili temel kavramları anlar
2) İç mekan süs bitkileri türlerini öğrenir
3) İç mekan süs bitkilerinin yetiştirme tekniklerini öğrenir
4) İç mekan süs bitkilerinin çoğaltma tekniklerini öğrenir
5) İç mekan süs bitkilerinin yetiştiricilik sorunlarını tanımlar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bahçe bitkileri alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirebilir
2
Bahçe bitkileri alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar
3
Bahçe bitkileriyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanarak ve ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yo
4
Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
5
Bahçe bitkileriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir
6
Bahçe bitkileriyle ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirir, araştırma sürecini tasarlayabilir, sorumluluk alarak çözüm üretebilir ve elde edilen sonuçları değerlendirebilir ve savunur
7
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamda önderlik yapar
8
Bahçe bitkileriyle ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanabilir ve kendini sürekli yeniler
9
Bahçe bitkileri alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilir
10
Çalışmalarını, uzmanlık alanındaki gelişmeleri ve araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilir
11
Bahçe bitkileriyle ilgili olarak gerektiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
12
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilir, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetler ve yorumlar
13
Bahçe bitkileri alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir, açıklayabilir, başkalarına aktarır, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceler

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İç mekan süs bitkilerinin dünyadaki ve Türkiyedeki durumu Önerilen kaynaklar ve ders notlarından hazırlık Anlatım
Tartışma
2 İç mekan süs bitkilerinin sınıflandırılması ve kullanım alanları Önerilen kaynaklar ve ders notlarından hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Çiçekleri için yetiştirilen iç mekan bitkileri Önerilen kaynaklar ve ders notlarından hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Yaprakları için yetiştirilen bitkiler I Önerilen kaynaklar ve ders notlarından hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Kaktüsler Önerilen kaynaklar ve ders notlarından hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Sukulentler Önerilen kaynaklar ve ders notlarından hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Bromeliaceae familyası bitkileri Önerilen kaynaklar ve ders notlarından hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Önerilen kaynaklar ve ders notlarından hazırlık Soru-Cevap
Tartışma
9 Çoğaltma yöntemleri Önerilen kaynaklar ve ders notlarından hazırlık Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
10 Yetiştirme teknikleri Önerilen kaynaklar ve ders notlarından hazırlık Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
11 Kültürel uygulamalar Önerilen kaynaklar ve ders notlarından hazırlık Anlatım
Tartışma
12 Ekolojik istekler Önerilen kaynaklar ve ders notlarından hazırlık Anlatım
Tartışma
13 Abiyotik stres faktörleri Önerilen kaynaklar ve ders notlarından hazırlık Anlatım
Tartışma
14 Hastalık ve zararlılar Önerilen kaynaklar ve ders notlarından hazırlık Anlatım
Tartışma
15 Pazarlama ve satış stratejileri Önerilen kaynaklar ve ders notlarından hazırlık Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Önerilen kaynaklar ve ders notlarından hazırlık Soru-Cevap

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar