DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bahçe Ürünlerinin Muhafazasında Yeni Teknolojiler BB   624 2 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Okan ÖZKAYA
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bahçe ürünlerinin muhafazasındaki yeni teknolojiler konusunda bilgi vermektir.
Dersin İçeriği
Bahçe ürünlerinin genel özellikleri, Bahçe ürünlerinin yetişmesini etkileyen parametreler, Toprak yapısı ve iklim koşullarının derim öncesi ve sonrasına etkileri, Biyokimyasal yapı ve büyümeye katkı sağlayan maddeler, Derim sonrası laboratuvar uygulama çalışmaları, Bahçe ürünlerinde hasat zamanının doğru ayarlanması, Hasat sonrası karşılaşabilecek kayıplar ve nedenleri, Kimyasalların hasat kayıplarına etkilerinin belirlenmesi/Depolama işlerinde yeni teknolojiler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bahçe ürünlerinin genel özelliklerini bilir
2) Derim sonrasında yaşanabilecek kayıpları bilir
3) Bahçe ürünlerinin derim sonrası koruma tedbirleri hakkında bilgi sahibi olur
4) Bahçe ürünlerinin olgunlaşma esnasında ihtiyaç duyduğu gereksinimler hakkında bilgi sahibidir
5) Bahçe ürünlerinin depolanma koşullarını bilir
6) Paketleme koşulları konusunda yorum yapabilir
7) Soğutma konusunda bilgi sahibidir
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bahçe bitkileri alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirebilir
2
Bahçe bitkileri alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar
3
Bahçe bitkileriyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanarak ve ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yo
4
Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
5
Bahçe bitkileriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir
6
Bahçe bitkileriyle ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirir, araştırma sürecini tasarlayabilir, sorumluluk alarak çözüm üretebilir ve elde edilen sonuçları değerlendirebilir ve savunur
7
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamda önderlik yapar
8
Bahçe bitkileriyle ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanabilir ve kendini sürekli yeniler
9
Bahçe bitkileri alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilir
10
Çalışmalarını, uzmanlık alanındaki gelişmeleri ve araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilir
11
Bahçe bitkileriyle ilgili olarak gerektiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
12
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilir, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetler ve yorumlar
13
Bahçe bitkileri alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir, açıklayabilir, başkalarına aktarır, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceler

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş; Bahçe ürünlerinin genel özellikleri Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
2 Bahçe ürünlerinin yetişmesini etkileyen parametreler Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
3 Toprak yapısı ve iklim koşullarının derim öncesi ve sonrasına etkileri Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
4 Biokimyasal yapı ve büyümeye katkı sağlayan maddeler Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
5 Derim sonrası laboratuvar uygulama çalışmaları Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
6 Bahçe ürünlerinde hasat zamanının doğru ayarlanması Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
7 Hasat sonrası karşılaşabilecek kayıplar ve nedenleri Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
8 Ara Sınav Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
9 Hasat sonrası kayıplarını azaltmak için yapılması gerekenler Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
10 Kimyasalların hasat kayıplarına etkilerinin belirlenmesi Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
11 Bahçe ürünlerinin depolanma şartlarının oluşturulması Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
12 Depolama işlerinde yeni teknolojiler Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
13 Bahçe ürünlerinin pazar koşullarının analizi Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
14 Bahçe ürünlerinin nakliyesi Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
15 Dünyada çeşitli uygulamalar Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders Notları, powerpoint sunuları ve uygulama

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar