DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bahçe Ürünlerinin Biyokimyası ve Analiz Teknikleri BB   613 1 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Nesibe Ebru KAFKAS
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bahçe bitkilerinin fizyolojisi ile ilgili temel ve pratik bilgileri tanımlar
Dersin İçeriği
Bitki Fizyolojisi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bahçe ürünlerinin biyokimyasal içerikleri hakkında genel bilgi sahibi olur.
2) Bahçe ürünlerinin biyokimyasal içeriklerinin analizleri hakkında genel bilgi sahibi olur.
3) Bahçe ürünlerinin biyokimyasal içeriklerinin analizleri hakkında genel bilgi sahibi olur.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bahçe bitkileri alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirebilir
2
Bahçe bitkileri alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar
3
Bahçe bitkileriyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanarak ve ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yo
4
Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
5
Bahçe bitkileriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir
6
Bahçe bitkileriyle ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirir, araştırma sürecini tasarlayabilir, sorumluluk alarak çözüm üretebilir ve elde edilen sonuçları değerlendirebilir ve savunur
7
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamda önderlik yapar
8
Bahçe bitkileriyle ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanabilir ve kendini sürekli yeniler
9
Bahçe bitkileri alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilir
10
Çalışmalarını, uzmanlık alanındaki gelişmeleri ve araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilir
11
Bahçe bitkileriyle ilgili olarak gerektiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
12
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilir, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetler ve yorumlar
13
Bahçe bitkileri alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir, açıklayabilir, başkalarına aktarır, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceler

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bahçe bitkilerinin biyokimyasal içerikleri Konu ile ilgili ders notları
2 Bahçe bitkilerinde biyokimyasal analiz teknikleri Konu ile ilgili ders notları
3 Bahçe bitkilerinde karbonhidratlar önemi sınıflandırılması ve analiz yöntemleri Konu ile ilgili ders notları
4 Bahçe bitkilerinde karbonhidratlar önemi sınıflandırılması ve analiz yöntemleri Konu ile ilgili ders notları
5 Bahçe bitkilerinde lipidler önemi sınıflandırılması ve analiz yöntemleri Konu ile ilgili ders notları
6 Bahçe bitkilerinde proteinler önemi sınıflandırılması ve analiz yöntemleri Konu ile ilgili ders notları
7 Bahçe bitkilerinde karbonhidratlar, önemi sınıflandırılması ve analiz yöntemleri Konu ile ilgili ders notları
8 Ara Sınav
9 Bahçe bitkilerinde aminoasitler önemi sınıflandırılması ve analiz yöntemleri Konu ile ilgili ders notları
10 Bahçe bitkilerinde aminoasitler önemi sınıflandırılması ve analiz yöntemleri Konu ile ilgili ders notları
11 Bahçe bitkilerinde organik asitler önemi sınıflandırılması ve analiz yöntemleri Konu ile ilgili ders notları
12 Bahçe bitkilerinde vitaminler önemi sınıflandırılması ve analiz yöntemleri Konu ile ilgili ders notları
13 Bahçe bitkilerinde kalite parametreleri önemi sınıflandırılması ve analiz yöntemleri Konu ile ilgili ders notları
14 Bahçe bitkilerinde sekonder metabolitler önemi sınıflandırılması ve analiz yöntemleri Konu ile ilgili ders notları
15 Bahçe bitkilerinde sekonder metabolitler önemi sınıflandırılması ve analiz yöntemleri Konu ile ilgili ders notları
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar