DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Süs Bitkilerinde Çoğaltmanın Genel Esasları BB   608 2 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Nezihe KÖKSAL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Süs bitkileri çoğaltımı konusundaki temel kavram ve konuları öğrenir
Dersin İçeriği
Süs bitkilerinde çoğaltma için ön hazırlık aşamalarını, üretim ortamlarını (perlit, vermikülit, torf vb.) çoğaltma materyallerini (tohum, spor, çelik, kalem, anaç, toprak altı organlar vb.) ve çoğaltma yöntemlerini (çelik aşı, daldırma, bölme, toprak altı organlar ve doku kültürü teknikleri vb.) öğrenir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Süs bitkilerinin çoğaltma metotlarını öğrenir
2) Süs bitkilerinde üretim materyallerinin özelliklerini ve ön hazırlık aşamalarını öğrenir
3) Süs bitkilerinde yetiştiricilik ve çoğaltma hakkındaki sorunları anlar
4) Süs bitkilerinde botanik özellikler ve çoğaltım arasındaki ilişkileri anlar
5) Süs bitkilerinde çoğaltım ve bitki fizyolojisi arasındaki ilişkileri anlar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)