DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bahçe Bitkileri Araştırmalarında Yazım ve Sunum Teknikleri BB   600 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ayzin KÜDEN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bahçe bitkileri araştırma sonuçlarının en iyi ve en doğru şekilde yazılması ve sunulması amaçlanmıştır
Dersin İçeriği
Araştırma sonuçlarının yazımı ve sunumunun en doğru şekilde yapılması için gerekli bilgileri kapsar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Başarılı bir bilimsel yazım nasıl yazılır bilir
2) Bir araştırma sonucunun diğer eserlerden farklı olarak, etkin, açık ve sade bir dille yazılacağını bilir.
3) Bir bilimsel makalenin hangi kısımlardan meydana geleceğini ve intihal olmadan yazılması gerektiğini bilir.
4) Başarılı ve etkin bir sunum nasıl yapılır bilir.
5) Sunumu planlama, hazırlanma ve etkili bir sunum yapmayı bilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bahçe bitkileri alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirebilir
X
2
Bahçe bitkileri alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar
X
3
Bahçe bitkileriyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanarak ve ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yo
X
4
Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
X
5
Bahçe bitkileriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir
X
6
Bahçe bitkileriyle ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirir, araştırma sürecini tasarlayabilir, sorumluluk alarak çözüm üretebilir ve elde edilen sonuçları değerlendirebilir ve savunur
X
7
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamda önderlik yapar
X
8
Bahçe bitkileriyle ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanabilir ve kendini sürekli yeniler
X
9
Bahçe bitkileri alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilir
X
10
Çalışmalarını, uzmanlık alanındaki gelişmeleri ve araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilir
X
11
Bahçe bitkileriyle ilgili olarak gerektiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
X
12
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilir, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetler ve yorumlar
X
13
Bahçe bitkileri alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir, açıklayabilir, başkalarına aktarır, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceler
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bahçe bitkileri araştırmalarının yazımı ve sunumu konusuna giriş Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
2 Bir bilimsel eser nedir, ne zaman ortaya çıkmıştır, hangi bölümlerden meydana gelir. Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
3 Bilimsel eser nasıl yazılmalıdır. Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
4 Bilimsel eser yazarken dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir. Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
5 Öğrencilerin yazımla ilgili sunumları Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
6 Öğrencilerin yazımla ilgili sunumları Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
7 Bir bilimsel eser yazarken yapılan yanlışlar Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Bilimsel sunuma nasıl hazırlık yapılır. Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
10 Bir bilimsel sunumda bulunması gereken hususlar nelerdir. Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
11 Bir bilimsel sunumda yapılan yanlışlar nelerdir. Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
12 Öğrencilerin sunumları Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
13 Sunum teknikleri hakkında bilgi verme Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
14 Öğrencilerin sunumları Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
15 Öğrenci sunumlarını genel değerlendirme ve tartışma Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar