DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitkilerde Abiyotik Stres Fizyolojisi BB   587 1 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hayriye Yıldız DAŞGAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitkilerdeki en yaygın görülen abiotic stresleri tanıtmak. Abiotic strese tolerant bitki tür ve çeşitleri seçerken kullanıalcak fizyolojik ve morfolojik parametreleri öğretmek
Dersin İçeriği
Abiyotik stres çeşitleri ve bunların bitkiler üzerindeki fizyolojik ve tarımsal etkilerini, bitkilerin strese karşı geliştirdikleri adaptasyon mekanizmaları, strese tolerant genotip seçerken incelenecek parametreler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bitkilerde abiyotik stres çeşitlerini öğrenir
2) Kuraklık stresinin bitkiler üzerindek fizyolojik ve tarımsal etkilerini öğrenir
3) Tuzluluk stresinin bitkiler üzerindek fizyolojik ve tarımsal etkilerini öğrenir
4) Düşük sıcaklık stresinin bitkiler üzerindek fizyolojik ve tarımsal etkilerini öğrenir
5) Yüksek sıcaklık stresinin bitkiler üzerindek fizyolojik ve tarımsal etkilerini öğrenir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bahçe bitkileri alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirebilir
2
Bahçe bitkileri alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar
3
Bahçe bitkileriyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanarak ve ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yo
4
Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
5
Bahçe bitkileriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir
6
Bahçe bitkileriyle ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirir, araştırma sürecini tasarlayabilir, sorumluluk alarak çözüm üretebilir ve elde edilen sonuçları değerlendirebilir ve savunur
7
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamda önderlik yapar
8
Bahçe bitkileriyle ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanabilir ve kendini sürekli yeniler
9
Bahçe bitkileri alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilir
10
Çalışmalarını, uzmanlık alanındaki gelişmeleri ve araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilir
11
Bahçe bitkileriyle ilgili olarak gerektiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
12
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilir, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetler ve yorumlar
13
Bahçe bitkileri alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir, açıklayabilir, başkalarına aktarır, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceler

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Stresin tanımı ve çeşitleri Dersle ilgili makale ve kitapların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
2 Bitkilerde karşılaşılan önemli abiyotic stresler; kuraklık tuzluluk, yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık ve donma, radyasyon stresi vb Dersle ilgili makale ve kitapların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
3 Kuraklık stresinin bitkiler üzerindeki fizyolojik ve abiyotik etkileri Dersle ilgili makale ve kitapların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
4 Bitkilerin kuraklık stresi adaptasyon mekanizmaları Dersle ilgili makale ve kitapların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
5 Kuraklık stresine tolerant/dayanıklı bitki tür ve çeşitlerinin seçilmesinde kullanılabilecek parametreler Dersle ilgili makale ve kitapların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
6 Tuz stresinin bitkiler üzerindeki fizyolojik ve abiyotik etkileri Dersle ilgili makale ve kitapların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
7 Bitkilerin tuz stresinin adaptasyon mekanizmaları Dersle ilgili makale ve kitapların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Dönem boyunca incelenen konuların sınav için çalışılması Yazılı Sınav
Ödev
9 Tuz stresine tolerant/dayanıklı bitki tür ve çeşitlerinin seçilmesinde kullanılabilecek parametreler Dersle ilgili makale ve kitapların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
10 Yüksek sıcaklık stresinin bitkiler üzerindeki fizyolojik ve abiyotik etkileri Dersle ilgili makale ve kitapların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
11 Bitkilerin yüksek sıcaklık stresinin adaptasyon mekanizmaları Dersle ilgili makale ve kitapların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
12 Yüksek sıcaklık stresine tolerant/dayanıklı bitki tür ve çeşitlerinin seçilmesinde kullanılabilecek parametreler Dersle ilgili makale ve kitapların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
13 Düşük sıcaklık ve donma stresinin bitkiler üzerindeki fizyolojik ve abiyotik etkileri Dersle ilgili makale ve kitapların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
14 Bitkilerin düşük sıcaklık ve donma streslerinin adaptasyon mekanizmaları Dersle ilgili makale ve kitapların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
15 Düşük sıcaklık ve donma streslerine tolerant/dayanıklı bitki tür ve çeşitlerinin seçilmesinde kullanılabilecek parametreler Dersle ilgili makale ve kitapların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dönem boyunca incelenen konuların sınav için çalışılması Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar