DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitkilerde Abiyotik Stres Fizyolojisi BB   587 1 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hayriye Yıldız DAŞGAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitkilerdeki en yaygın görülen abiotic stresleri tanıtmak. Abiotic strese tolerant bitki tür ve çeşitleri seçerken kullanıalcak fizyolojik ve morfolojik parametreleri öğretmek
Dersin İçeriği
Abiyotik stres çeşitleri ve bunların bitkiler üzerindeki fizyolojik ve tarımsal etkilerini, bitkilerin strese karşı geliştirdikleri adaptasyon mekanizmaları, strese tolerant genotip seçerken incelenecek parametreler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bitkilerde abiyotik stres çeşitlerini öğrenir
2) Kuraklık stresinin bitkiler üzerindek fizyolojik ve tarımsal etkilerini öğrenir
3) Tuzluluk stresinin bitkiler üzerindek fizyolojik ve tarımsal etkilerini öğrenir
4) Düşük sıcaklık stresinin bitkiler üzerindek fizyolojik ve tarımsal etkilerini öğrenir
5) Yüksek sıcaklık stresinin bitkiler üzerindek fizyolojik ve tarımsal etkilerini öğrenir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)