DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Topraksız Bitki YetiştirmeTeknikleri BB   550 2 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hayriye Yıldız DAŞGAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Profesyonel sera sebze yetiştiriciliğini her yönü ile öğretmek
Dersin İçeriği
Sera sebzelerinin yetiştirme teknikleri (tohum ekimi, aşılama, fide dikimi, sulama, gübreleme, tozlanma ve döllenme vb) , sera içi iklimlendirme koşulları (ısıtma, serinletme, nemlendirme, aydınlatma, CO2 gübrelemesi vb), serada en çok yetiştirilen türler bazında detaylı olarak incelenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Topraksız yetiştiricilik sistemlerini öğrenir
2) Katı ortam kültürlerini öğrenir
3) Hindistncevizi lifi kültürlerini öğrenir
4) Kayayünü kültürlerini öğrenir
5) Su kültürü tekniklerini öğrenir
6) Besleyici film tekniğini öğrenir
7) Derin film tekniğini öğrenir
8) Kökler havada püskürterek yetiştirme tekniğini öğrenir
9) Besin çözeltisi hazırlamayı ve türlere özel besin oranlarını öğrenir
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bahçe bitkileri alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirebilir
2
Bahçe bitkileri alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar
3
Bahçe bitkileriyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanarak ve ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yo
4
Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
5
Bahçe bitkileriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir
6
Bahçe bitkileriyle ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirir, araştırma sürecini tasarlayabilir, sorumluluk alarak çözüm üretebilir ve elde edilen sonuçları değerlendirebilir ve savunur
7
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamda önderlik yapar
8
Bahçe bitkileriyle ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanabilir ve kendini sürekli yeniler
9
Bahçe bitkileri alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilir
10
Çalışmalarını, uzmanlık alanındaki gelişmeleri ve araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilir
11
Bahçe bitkileriyle ilgili olarak gerektiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
12
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilir, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetler ve yorumlar
13
Bahçe bitkileri alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir, açıklayabilir, başkalarına aktarır, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceler

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Topraksız yetiştiriciliğin amacı ve tercih nedenleri Ders konuları ile ilgi kitap ve makalelerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
2 Topraksız yetiştiricilik sistemlerinin incelenmesi Ders konuları ile ilgi kitap ve makalelerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
3 Katı ortam ve su kültürleri sistemlerinin karşılaştırılması, avantaj ve dezavantajları Ders konuları ile ilgi kitap ve makalelerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
4 Sebzelerin topraksız yetiştiricilik sistemlerinin incelenmesi Ders konuları ile ilgi kitap ve makalelerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
5 Meyvelerin topraksız yetiştiricilik sistemlerinin incelenmesi Ders konuları ile ilgi kitap ve makalelerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
6 Tıbbi ve aromatik bitkilerin topraksız yetiştiricilik sistemlerinin incelenmesi Ders konuları ile ilgi kitap ve makalelerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
7 Mikro filizlerin yetiştiriciliği Ders konuları ile ilgi kitap ve makalelerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Sınav haftasına kadar incelenen konuların çalışılması Yazılı Sınav
9 Katı ortam kültürleri ve su kültürlerinin karşılaştırılması, avantaj ve dezavantajları Ders konuları ile ilgi kitap ve makalelerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
10 Kayayünü katı ortamında sebze yetiştiriciliği ve kullanılan besin oranları Ders konuları ile ilgi kitap ve makalelerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
11 Hindistan cevizi lifi katı ortamında sebze yetiştiriciliği ve kullanılan besin oranları Ders konuları ile ilgi kitap ve makalelerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
12 Perlit lifi katı ortamında sebze yetiştiriciliği ve kullanılan besin oranları Ders konuları ile ilgi kitap ve makalelerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
13 Yüzen su kültürü veya derin durgun su kültürü sisteminde sebze yetiştiriciliği ve kullanılan besin oranları Ders konuları ile ilgi kitap ve makalelerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
14 Besleyici film su kültürü sisteminde sebze yetiştiriciliği ve kullanılan besin oranları Ders konuları ile ilgi kitap ve makalelerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
15 Köklerin havada asılı olduğu ve köklere besin çözeltisi püskürtülen sistemde sebze yetiştiriciliği ve besin oranları Ders konuları ile ilgi kitap ve makalelerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav haftasına kadar incelenen konuların çalışılması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar