DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bahçe Bitkilerinde Döllenme Biyolojisi BB   534 2 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Sinan ETİ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitkilerde generatif üremenin temel esasları, tozlanma, döllenme, tohum ve meyve oluşumu ile bunları etkileyen iç ve dış faktörlerin öğretilmesi
Dersin İçeriği
Bitkilerde generatif üremenin temel esasları, çiçek organlarının yapı ve fonksiyonları, eşeysel farklılıklar, tozlanma, döllenme, tohum ve meyve oluşum mekanizmaları, partenokarpi, apomiksis, kısırlık ve eşeysel uyuşmazlıklar, meyve tutumunu etkileyen faktörler, bahçe kurarken döllenme biyolojisi açısından dikkat edilmesi gereken hususlar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Generatif üremenin temel esaslarını kavrar
2) Bahçe Bitkilerinin çiçek yapıları ve cinsiyet dağılımı hakkında bilgi sahibi olur.
3) Tozlanma, döllenme, tohum ve meyve oluşum mekanizmasını açıklayabilir
4) Meyve tutumunu etkileyen iç ve dış faktörleri açıklayabilir
5) Bahçe kurarken döllenme biyolojisi açısından dikkat edilecek hususları kavrar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bahçe bitkileri alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirebilir
2
Bahçe bitkileri alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar
3
Bahçe bitkileriyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanarak ve ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yo
4
Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
5
Bahçe bitkileriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir
6
Bahçe bitkileriyle ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirir, araştırma sürecini tasarlayabilir, sorumluluk alarak çözüm üretebilir ve elde edilen sonuçları değerlendirebilir ve savunur
7
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamda önderlik yapar
8
Bahçe bitkileriyle ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanabilir ve kendini sürekli yeniler
9
Bahçe bitkileri alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilir
10
Çalışmalarını, uzmanlık alanındaki gelişmeleri ve araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilir
11
Bahçe bitkileriyle ilgili olarak gerektiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
12
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilir, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetler ve yorumlar
13
Bahçe bitkileri alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir, açıklayabilir, başkalarına aktarır, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceler

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Vegetatif ve generatif üreme, çiçeğin morfolojik yapısı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya çalışılması
2 Çiçek organlarının anatomik yapısı, çiçeklerde ve bitkilerde cinsiyet dağılımı (erselik çiçekler, eksik organlı çiçekler; monoklin, diklin, monoik, dioik kavramları) Önerilen kaynaklardan ilgili konuya çalışılması
3 Çiçeklerde tozlanma (Kendine tozlanma, yabancı tozlanma, kendileme, melezleme), Tozlanma başarısı ve çim borusu büyümesini etkileyen faktörler. Önerilen kaynaklardan ilgili konuya çalışılması
4 Döllenme, embriyo, endosperm ve tohum oluşumu, Önerilen kaynaklardan ilgili konuya çalışılması
5 Tohum ve meyve oluşum mekanizması, gerçek ve yalancı meyve kavramları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya çalışılması
6 Bitkilerde kısırlık ve eşeysel uyuşmazlıklar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya çalışılması
7 Partenokarpi, stenospermokarpi, apomiksis, ksenie ve metaksenie kavramları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya çalışılması
8 Ara Sınav Ara sınava kadar işlenmiş konuları çalışarak sınava hazırlanmak
9 Bitkilerde çiçek ve meyve dökümleri(Döküm tipleri, nedenleri, zamanları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya çalışılması
10 Meyve tutumunu etkileyen faktörler, Önerilen kaynaklardan ilgili konuya çalışılması
11 Bahçe kurarken döllenme biyolojisi açısından dikkat edilmesi gereken noktalar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya çalışılması
12 Ilıman İklim meyve türlerinin özel döllenme biyolojileri 1 Önerilen kaynaklardan ilgili konuya çalışılması
13 Ilıman İklim meyve türlerinin özel döllenme biyolojileri 2 Önerilen kaynaklardan ilgili konuya çalışılması
14 Subtropik İklim meyve türlerinin özel döllenme biyolojileri. Önerilen kaynaklardan ilgili konuya çalışılması
15 Sebze türlerinin özel döllenme biyolojileri. Önerilen kaynaklardan ilgili konuya çalışılması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yıl sonuna kadar işlenmiş konuları çalışarak sınava hazırlanmak

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar