DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bahçe Bitkilerinde Sitolojik Esaslar BB   533 1 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Sinan ETİ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitki hücreleri hakkında genel bilgiler, bitki hücrelerinin morfolojisi ve kimyasal yapısı, bitki hücrelerinin organelleri, kromozomlar, bitkilerde mitoz ve mayoz bölünmeler konularında bilgi verilmesi
Dersin İçeriği
Hücrenin inorganik ve organik yapısı, hücre organelleri, kromozom ve genlerin yapı ve görevleri, amitoz, mitoz ve mayoz hücre bölünmeleri, sitolojik tekniklerin uygulanması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Canlı organizmaların genel hücre özellikleri hakkında genel bilgiler edinir.
2) Bitki hücresinin kimyasal yapı ve özellikleri konusunda bilgi sahibi olur.
3) Bitki hücresindeki organellerin yapısı ve bunların görevleri konusunda bilgi edinir.
4) Kromozomlar ve kalıtsal materyalin yavru bireylere aktarılması hakkında bilgi sahibi olur
5) Bitki hücresindeki mitoz ve mayoz bölünme olaylarını uygulamalı olarak kavrar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)