DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tez Çalışması YLBBT   302 4 0 0 24

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Sinan ETİ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bahçe Bitkileri alanında özel bir konu hakkında güncel bilgileri erişim veri toplama, elde edilen verilerin yorumlanarak analizi, uygun bilimsel sunuş modelinin seçilmesi ve sunum
Dersin İçeriği
Seminer konusunun belirlenmesi, literatür taraması, literatürlerin etkili bir şekilde değerlendirilmesi, bilimsel raporlama ve sunum

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Araştırma planlama, yürütme ve sonuçlandırma becerisi kazanır
2) Uzmanlık alanı ile ilgili çok ayrıntılı bilgiler edinir ve bunları kullanabilir
3) Verilerin değerlendirilmesi ve bilimsel sunum yeteneği kazanır
4) Disiplinlerarsı çalışmaların önemini kavrar ve uygular
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bahçe bitkileri alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirebilir
2
Bahçe bitkileri alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar
3
Bahçe bitkileriyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanarak ve ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yo
4
Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
5
Bahçe bitkileriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir
6
Bahçe bitkileriyle ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirir, araştırma sürecini tasarlayabilir, sorumluluk alarak çözüm üretebilir ve elde edilen sonuçları değerlendirebilir ve savunur
7
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamda önderlik yapar
8
Bahçe bitkileriyle ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanabilir ve kendini sürekli yeniler
9
Bahçe bitkileri alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilir
10
Çalışmalarını, uzmanlık alanındaki gelişmeleri ve araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilir
11
Bahçe bitkileriyle ilgili olarak gerektiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
12
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilir, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetler ve yorumlar
13
Bahçe bitkileri alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir, açıklayabilir, başkalarına aktarır, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceler

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Deneysel çalışmalar, veri toplama-değerlendirme Araştırma, laboratuvar çalışması, arazi çalışması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Deneysel çalışmalar, veri toplama-değerlendirme Araştırma, laboratuvar çalışması, arazi çalışması Tartışma
Bireysel Çalışma
3 Deneysel çalışmalar, veri toplama-değerlendirme Araştırma, laboratuvar çalışması, arazi çalışması Tartışma
Gösterip Yaptırma
4 Deneysel çalışmalar, veri toplama-değerlendirme Araştırma, laboratuvar çalışması, arazi çalışması Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
5 Deneysel çalışmalar, veri toplama-değerlendirme Araştırma, laboratuvar çalışması, arazi çalışması Deney / Laboratuvar
6 Deneysel çalışmalar, veri toplama-değerlendirme Araştırma, laboratuvar çalışması, arazi çalışması Deney / Laboratuvar
7 Deneysel çalışmalar, veri toplama-değerlendirme Araştırma, laboratuvar çalışması, arazi çalışması Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav Araştırma, laboratuvar çalışması, arazi çalışması Performans Değerlendirmesi
9 Deneysel çalışmalar, veri toplama-değerlendirme Araştırma, laboratuvar çalışması, arazi çalışması Deney / Laboratuvar
10 Deneysel çalışmalar, veri toplama-değerlendirme Araştırma, laboratuvar çalışması, arazi çalışması Deney / Laboratuvar
11 Deneysel çalışmalar, veri toplama-değerlendirme Araştırma, laboratuvar çalışması, arazi çalışması Deney / Laboratuvar
12 Deneysel çalışmalar, veri toplama-değerlendirme Araştırma, laboratuvar çalışması, arazi çalışması Deney / Laboratuvar
13 Deneysel çalışmalar, veri toplama-değerlendirme Araştırma, laboratuvar çalışması, arazi çalışması Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
14 Deneysel çalışmalar, veri toplama-değerlendirme Araştırma, laboratuvar çalışması, arazi çalışması Tartışma
15 Deneysel çalışmalar, veri toplama-değerlendirme Araştırma, laboratuvar çalışması, arazi çalışması Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Araştırma, laboratuvar çalışması, arazi çalışması Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar