DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bağcılıkta Araştırma Metodları BB   635 1 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Serpil TANGOLAR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sofralık, kurutmalık ve şaraplık-şıralık üzüm çeşitlerinde hasat zamanının belirlenmesinde kullanılan parametreler ve hasat ile fiziksel ve kimyasal özelliklerle ilgili ölçümleri ve veri analiz yöntemlerini öğretmektir.
Dersin İçeriği
Sofralık, kurutmalık ve şaraplık-şıralık üzüm çeşitlerinde hasat zamanının belirlenmesinde kullanılan parametreler, derim. Bağcılık araştırmalarında incelenen temel değişkenler, örnek sayıları ve örnek alma, fenolojik, fiziksel (büyüklük, uzunluk, genişlik, şekil, irilik, hacim, büyüme vb.) ve kimyasal (şeker, asit, fenolojik bileşikler, vitaminler ve mineral maddeler vb.) özelliklerle ilgili ölçümler, verilerin analizi, sunumu ve yayına hazırlanması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sofralık, kurutmalık ve şaraplık-şıralık üzüm çeşitlerinde hasat zamanının belirlenmesinde kullanılan parametreleri öğrenir.
2) Üzümlerin fiziksel özellikleri ile ilgili ölçümleri yapar.
3) Üzümlerin Kimyasal özellikleri ile ilgili ölçümleri öğrenir.
4) Asmalarda fenolojik gözlem yapabilir.
5) Verilerin analiz yöntemlerini öğrenir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bahçe bitkileri alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirebilir
2
Bahçe bitkileri alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar
3
Bahçe bitkileriyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanarak ve ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yo
4
Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
5
Bahçe bitkileriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir
6
Bahçe bitkileriyle ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirir, araştırma sürecini tasarlayabilir, sorumluluk alarak çözüm üretebilir ve elde edilen sonuçları değerlendirebilir ve savunur
7
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamda önderlik yapar
8
Bahçe bitkileriyle ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanabilir ve kendini sürekli yeniler
9
Bahçe bitkileri alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilir
10
Çalışmalarını, uzmanlık alanındaki gelişmeleri ve araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilir
11
Bahçe bitkileriyle ilgili olarak gerektiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
12
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilir, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetler ve yorumlar
13
Bahçe bitkileri alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir, açıklayabilir, başkalarına aktarır, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceler

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Asmanın kökeni ve taksonomisi, Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
2 Asmanın morfolojisi Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
3 Asmanın anatomisi Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
4 Asmanın vejetatif organları, kök, Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
5 Asmanın vejetatif organları, sürgün, Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
6 Asmanın vejetatif organları, dal Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
7 Asmanın vejetatif organları, göz Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Ara sınav hazırlığı Yazılı Sınav
9 Asmanın generatif organları, çiçek, Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
10 Asmanın generatif organları, meyve Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
11 Asmalarda döllenme biyolojisi Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
12 Floral gelişme devresi, morfolojik ve fizyolojik ayırım safhaları Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
13 Cinsiyetin oluşumu Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
14 Tozlanma, döllenme, tohum oluşumu ve tane tutumu Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
15 Verimliliğe etki eden faktörler Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavına hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar