DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ultra Soğuk Koşullarda (Kriyorezervasyon) Muhafaza Yöntemleri ve Uygulamaları BB   625 1 2 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Yıldız KAÇAR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kriyoprezervasyon konusundaki temel kavram ve konuları öğretmektir
Dersin İçeriği
Kriyoprezervasyon tekniğinin tarihsel gelişimi, yavaş soğutma teknikleri, hızlı soğutma teknikleri, soğuğa alıştırma, kriyokoruyucular (DMSO, gliserol, etilen glikol, sakkaroz, mannitol, sorbitol,...), vitrifikasyon tekniği ve vitrifikasyon solüsyonlarının hazırlanması (PVS1, PVS2, PVS3,...),desikasyon (silika jel ve laminar flow kabin) tekniği, sentetik tohum üretimi (enkapsülasyon), enkapsülasyon dehidratasyon, enkapsülasyon desikasyon, Droplet metod.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bahçe bitkileri alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme
2) Bahçe bitkileri alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme
3) Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümleme
4) Bahçe bitkileriyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanarak ve ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yo
5) Bahçe bitkileriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
6) Bahçe bitkileriyle ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirebilme, araştırma sürecini tasarlayabilme, sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve elde edilen sonuçları değerlendirebilme ve savuna
7) Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamda önderlik yapma
8) Ara Sınav
9) Bahçe bitkileriyle ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanma ve kendini sürekli yenileme
10) Bahçe bitkileri alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilme
11) Çalışmalarını, uzmanlık alanındaki gelişmeleri ve araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilme
12) Bahçe bitkileriyle ilgili olarak gerektiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme
13) Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilme, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve yorumlayabilme
14) Bahçe bitkileri alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme, açıklayabilme, başkalarına aktarabilme, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme
15) Kriyoprezervasyon tekniklerinin karşılaştırılması


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bahçe bitkileri alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirebilir
2
Bahçe bitkileri alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar
3
Bahçe bitkileriyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanarak ve ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yo
4
Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
5
Bahçe bitkileriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir
6
Bahçe bitkileriyle ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirir, araştırma sürecini tasarlayabilir, sorumluluk alarak çözüm üretebilir ve elde edilen sonuçları değerlendirebilir ve savunur
7
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamda önderlik yapar
8
Bahçe bitkileriyle ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanabilir ve kendini sürekli yeniler
9
Bahçe bitkileri alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilir
10
Çalışmalarını, uzmanlık alanındaki gelişmeleri ve araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilir
11
Bahçe bitkileriyle ilgili olarak gerektiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
12
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilir, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetler ve yorumlar
13
Bahçe bitkileri alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir, açıklayabilir, başkalarına aktarır, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceler

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kriyoprezervasyon tekniğinin tarihsel gelişimi Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
2 Yavaş soğutma teknikleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
3 Hızlı soğutma teknikleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
4 Soğuğa alıştırma Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
5 Kriyokorucular Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
6 Vitrifikasyon tekniği ve vitrifikasyon solüsyonlarının hazırlanması Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
7 Desikasyon tekniği Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
8 Ara Sınav Ders ile ilgili bilgilerin okunması Yazılı Sınav
9 Sentetik tohum üretimi Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
10 Enkapsülasyon dehidratasyon Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
11 Enkapsülasyon desikasyon Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
12 Enkapsülasyon vitrifikasyon Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
13 Embriyojenik kültürlerde kriyoprezervasyon Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
14 Bryophytes ve eğreltilerde kriyoprezervasyon Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
15 Droplet metodu Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders ile ilgili bilgilerin okunması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar