DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Meyve Ağaçları Fizyolojisi BB   623 1 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Sevgi PAYDAŞ KARGI
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere fizyolojik olayların öğretilmesi, meyve yetiştiriciliği ve ıslahında fizyolojiyi nasıl kullanacaklarının kavratılması
Dersin İçeriği
Fizyolojik Olaylar, Meyve ağaçlarında Vegetatif Ve Generatif Büyüme ve Gelişmenin Düzenlenmesi, Büyümeyi Düzenleyen Çevre Faktörleri, Bitki Büyümesini İçsel Düzenleyici Maddelerin Meyve ağaçlarının Büyüme ve Gelişmesinin Düzenlenmesindeki Rolleri, Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin Uygulama Teknolojisi, Kök Ve Sürgün Büyümesinin Koordinasyonu, Vegetatif ve Generatif Büyümenin Koordinasyonu, Vegetatif ve Generatif Büyümenin Su ve Azotla Düzenlenmesi, Çiçek Gelişimi, Meyve Bağlama, Meyvenin Gelişmesi, Meyvelerde Ağaç ve Yeme Olumu, Elmamsı Meyvelerde Çevre Streslerinin Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri, Çevre Stresleri Bitki Biyo-Düzenleyicilerin Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri gibi konuları kapsamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Vegetatif ve generatif büyüme ve gelişmenin regülasyonu konusunda kavramsal ve kuramsal bilgiler edinir.
2) Çevre faktörlerinin büyümeye etkisi konularında yorum yapabilme becerisi kazanır.
3) Bitki büyüme düzenleyicilerin uygulama teknolojileri konusunda bilgi edinir.
4) Vegetatif ve generatif büyüme koordinasyonu metotlarını öğrenerek uygulamaya nasıl aktarılacağı konusunda beceri kazanır.
5) Kültürel uygulamalar ile büyüme, gelişme, çevresel stresler arasındaki ilişkileri olabilecek sorunları çözme konusunda yöntemler geliştirir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bahçe bitkileri alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirebilir
2
Bahçe bitkileri alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar
3
Bahçe bitkileriyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanarak ve ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yo
4
Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
5
Bahçe bitkileriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir
6
Bahçe bitkileriyle ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirir, araştırma sürecini tasarlayabilir, sorumluluk alarak çözüm üretebilir ve elde edilen sonuçları değerlendirebilir ve savunur
7
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamda önderlik yapar
8
Bahçe bitkileriyle ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanabilir ve kendini sürekli yeniler
9
Bahçe bitkileri alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilir
10
Çalışmalarını, uzmanlık alanındaki gelişmeleri ve araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilir
11
Bahçe bitkileriyle ilgili olarak gerektiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
12
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilir, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetler ve yorumlar
13
Bahçe bitkileri alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir, açıklayabilir, başkalarına aktarır, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceler

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Fizyolojik olaylar Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler
2 Bitkilerde fotosentez, solunum, terleme, su ve besin maddelerinin alımı konularının hatırlatılması Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler
3 Bitkilerde vegetatif ve generatif büyüme ve gelişmenin düzenlenmesi Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler
4 Büyümeyi düzenleyen çevre faktörleri Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler
5 Bitki büyümesini içsel düzenleyici maddelerin meyve ağaçlarının büyüme ve gelişmesindeki rolleri Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler
6 Bitki büyüme düzenleyicilerin uygulama teknolojisi Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler
7 Kök ve sürgün büyümesinin koordinasyonu Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler
8 Ara Sınav
9 Vegetatif ve generatif büyümenin koordinasyonu Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler
10 Vegetatif ve generatif büyümenin gübre ve su ile düzenlenmesi Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler
11 Çiçek gelişimi, meyve bağlama, meyvenin gelişmesi Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler
12 Meyvelerde ağaç ve yeme olumu Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler
13 Elmamsı meyvelerde çevre streslerinin meyve kalitesi üzerine etkileri Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler
14 Çevre streslerinin meyve kalitesi üzerine etkileri Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler
15 Bitkilerde biyo-düzenleyicilerin meyve kalitesi üzerine etkileri Ders notu ve önerilen kaynaklardan ilgili bölümler
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar