DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kesme Çiçek Yetiştiriciliğinin Genel Esasları BB   619 1 3 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Nezihe KÖKSAL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kesme çiçek türlerinin morfolojik, ekolojik ve yetiştiricilik özellikleri hakkında bilgi kazanır
Dersin İçeriği
Kesme çiçek türlerinin üretim miktarı ve yetiştiricilik alanları, orijini, çoğaltma ve yetiştirme teknikleri konularında bilgi sahibi olur.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kesme çiçek yetiştiriciliğine dair temel kavramları öğrenir
2) Kesme çiçek tür ve çeşitlerini öğrenir
3) Kesme çiçeklerin dikiminden hasadına kadar olan aşamaları öğrenir
4) Kesme çiçeklerin çoğaltma tekniklerini öğrenir
5) Kesme çiçek yetiştiriciliği hakkındaki sorunları tanımlar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bahçe bitkileri alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirebilir
2
Bahçe bitkileri alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar
3
Bahçe bitkileriyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanarak ve ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yo
4
Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden sonuç ilişkisi kurarak çözümler
5
Bahçe bitkileriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir
6
Bahçe bitkileriyle ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirir, araştırma sürecini tasarlayabilir, sorumluluk alarak çözüm üretebilir ve elde edilen sonuçları değerlendirebilir ve savunur
7
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamda önderlik yapar
8
Bahçe bitkileriyle ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanabilir ve kendini sürekli yeniler
9
Bahçe bitkileri alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilir
10
Çalışmalarını, uzmanlık alanındaki gelişmeleri ve araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilir
11
Bahçe bitkileriyle ilgili olarak gerektiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
12
Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilir, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetler ve yorumlar
13
Bahçe bitkileri alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir, açıklayabilir, başkalarına aktarır, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceler

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dünyada ve Türkiyede kesme çiçekçilik, ekonomik önemi C Önerilen kaynaklar ve ders notlarından hazırlık Anlatım
Tartışma
2 Kesme çiçeklilerin tanımlanması ve gruplandırılması Önerilen kaynaklar ve ders notlarından hazırlık Anlatım
Tartışma
3 Gül yetiştiriciliği Önerilen kaynaklar ve ders notlarından hazırlık Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
4 Karanfil yetiştiriciliği Önerilen kaynaklar ve ders notlarından hazırlık Anlatım
Tartışma
Gösterip Yaptırma
5 Kasımpatı yetiştiriciliği Önerilen kaynaklar ve ders notlarından hazırlık Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
6 Gerbera yetiştiriciliği Önerilen kaynaklar ve ders notlarından hazırlık Anlatım
Tartışma
7 Orkide yetiştiriciliği Önerilen kaynaklar ve ders notlarından hazırlık Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Önerilen kaynaklar ve ders notlarından hazırlık
9 Frezya ve Lale yetiştiriciliği Önerilen kaynaklar ve ders notlarından hazırlık Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
10 Zambak yetiştiriciliği Önerilen kaynaklar ve ders notlarından hazırlık Anlatım
Tartışma
11 Glayöl yetiştiriciliği Önerilen kaynaklar ve ders notlarından hazırlık Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
12 Nergis yetiştiriciliği Önerilen kaynaklar ve ders notlarından hazırlık Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
13 Sümbül ve İris yetiştiricliği Önerilen kaynaklar ve ders notlarından hazırlık Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
14 Kesme yeşillik yetiştiriciliği Önerilen kaynaklar ve ders notlarından hazırlık Anlatım
Tartışma
15 Kesme çiçeklerin pazarlanması Önerilen kaynaklar ve ders notlarından hazırlık Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Önerilen kaynaklar ve ders notlarından hazırlık Soru-Cevap

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar